Keressétek először Isten országát!

  „Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.” (2Kor 7,1)

  
 
„Az Úr megdorgálja és megfenyíti a népet, amely azt állítja, hogy megtartja törvényeit. Rámutat bűneikre, mert meg akarja tisztítani őket minden álnokságtól, hogy Isten félelmében tökéletesítsék szentségüket, s készen álljanak az Úrban meghalni vagy a mennybe ragadtatni. Isten nem fogad el mást, csakis tisztaságot és szentséget: a jellem egyetlen foltja, egyetlen hibája örökre kizár a mennyből. A legtöbb hitvalló kereszténynek fogalma sincs a lelkierőről, amelyre szert tehetne, ha ugyanolyan törekvő, lelkes, kitartó volna az istenismeret elnyerésében, mint amilyen az élet semmitmondó, múló dolgainak megszerzésében.

  A magát kereszténynek valló sokaság megelégszik a lelkileg kevéssel. Nem vágyakoznak arra, hogy célul tűzzék ki: elsősorban keressék Isten országát és igazságát. Így az istenfélelem rejtett titok marad előttük. Isten gondoskodott mindazokról, akik őszintén, komolyan és meggondoltan kívánják véghezvinni megszentelődésüket az Ő félelmében. Krisztus által gondoskodott az erőről, kegyelemről és dicsőségről, hogy szolgáló angyalok elhozzák ezeket az üdvösség örökösei számára. Senki sem annyira lealjasodott és romlott, hogy meg ne találhatná Jézus Krisztusban az erőt, a tisztaságot és az igaz tetteket. Megtalálhatja mindenki, ha elveti bűneit, nem jár többé a romlottság útján, és szíve teljes szándékával az élő Istenhez fordul.

  Az Úr készségesen levenné róluk bűntől szennyes ruhájukat, és fehér ruhába öltöztetné őket, az igaz tettek ragyogó öltözetébe. Hívja őket, hogy éljenek, miért is akarnának meghalni? Őbenne felvirágozhatnak, ágaik nem száradnak el, sem el nem fonnyadnak, és gyümölcstelenek sem lesznek. Ha megmaradnak Istenben, életet és táplálékot nyernek Tőle. Akkor átalakítja őket Lelkével, és úgy járnak, ahogyan Ő járt, győznek, amint Ő is győzött.” (Bizonyságtételek II., 266., 453–454. o.)

  Keressétek először Isten országát! - Magyar nyelven. „Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.” (2Kor 7,1)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...