Bölcsek vagyunk, vagy oktalanok?

  „Akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén a lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond.” (Mát 25,1–2)

  
 
„Nem szabad megnyugodni abban az elgondolásban, hogy mivel mi az egyház tagjai vagyunk, üdvözülni fogunk. Semmi bizonyságát nem adjuk, hogy átalakultunk Krisztus képmására, miközben régi szokásainkhoz ragaszkodunk, a régi szövetet szövögetjük világias elgondolások és szokások fonalaival…

  A tíz szűz a világtörténelem estéjén virraszt. Mindnek van elhívása, neve, lámpása, és mindegyik azt állítja, hogy Istennek szolgál. Látszólag Krisztus megjelenésére várnak, de közülük öt nem állja ki a próbát: ők meglepődve, rémülten rekednek kinn a menyegzőről. Vagy a bölcs, vagy a balga szüzek képviselnek bennünket. Sokan vannak, akik nem maradnak Jézus lábainál, és nem tanulnak Tőle. Nem ismerik útjait, nem készülnek fel jövetelére. Úgy tesznek, mintha Urukra várnának. De nem vigyáznak, nem imádkoznak azzal a hittel, ami szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Gondtalan életet élnek. Hallották és elfogadták az igazságot, de sohasem vitték át a gyakorlati életükbe. A kegyelem olaja nem táplálta lámpásaikat, és nem készültek fel arra, hogy belépjenek a Bárány menyegzőjének vacsorájára.

  Ne legyünk olyanok, mint a balga szüzek, akik természetesnek veszik, hogy Isten ígéretei az övék, miközben nem követik Krisztus parancsait. Ő azt tanítja nekünk, hogy a hitvallás még nem elégséges: »Ha valaki utánam jön – mondja –, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét naponta, és úgy kövessen engem.« (Mát 16,24) Amikor kiálljuk Isten próbatételét a finomítás, tisztítás során, amikor a tüzes kemence felemészti a salakot, és a megtisztult jellem valódi aranya láthatóvá válik, mi mégis azt mondhatjuk Pállal együtt: »Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus.« (Fil 3,12)” (Review and Herald, 1899. október 31.)

  Bölcsek vagyunk, vagy oktalanok? - Magyar nyelven. „Akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama tíz szűzhöz, akik elővevén a lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond.” (Mát 25,1–2)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...