Articolul precedentCe ne leagă?
  Articolul următorDavid

  Mindvégig állhatatosan

  „Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő.” (Mát 25,13)

  
 
„Krisztus eljövetele olyan lesz, mintha éjfél lenne, amikor mindenki alszik. Bárcsak mindenkinek megvolna az elszámolása arról, hogy még napnyugta előtt mindent elrendezett! Minden tettnek igaznak kell lennie, minden üzleti vállalkozásnak becsületesnek. Minden becstelenséget és minden bűnös eljárást el kell vetni. Legyen lámpásainkban a kegyelem olaja! Igazán szomorú annak az embernek az állapota, akinél megvan a kegyesség látszata, de megtagadja annak erejét; aki így szól Krisztushoz: »Uram, Uram!«, és mégsem követi Őt. Isten kegyelmesen biztosítja a próbatétel és a vizsgálat idejét, hívogat minket: »Keressétek az Urat, amíg megtalálható, és hívjátok Őt, amíg közel van!« (Ésa 55,6) Ma még hallatszik a kegyelem hívása, és Jézus a szeretet kötelékeivel vonja magához az embereket, de eljön a nap, amikor Krisztus igazságot szolgáltat…

  A világ gonoszsága napról napra növekszik, és amikor egy bizonyos határt elér, a feljegyzések lezárulnak, és a számlát rendezni kell. Nem lesz többé bűnért való áldozat. Az Úr eljön. Az irgalom sokáig nyújtotta a szeretet, türelem és hosszútűrés kezét a bűnös világ felé. A meghívás így hangzott: »Fogja meg erősségemet!« (Ésa 27,5) Az emberek azonban kétségbe vonták irgalmát, és elvetették kegyelmét. De az Úr miért késlelteti oly sokáig visszatérését? A menny minden serege arra vár, hogy elvégezzék utolsó feladatukat az elveszett világért. Néhányan, akik vallják, hogy a kegyelem olaja edényeikben és lámpásukban van, nem váltak égő, világító, ragyogó szövétnekké a világ számára. A misszionáriusok kevesen vannak… Minden egyes nap elmúltával egy nappal közelebb vagyunk az ítélet kijelölt időpontjához. Milyen kár, hogy sok embernek csak olyan vallása van, amely az érzéseitől függ! »Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.« (Mát 24,13) Akkor látható lesz, szívünkben ég-e a kegyelem olaja. Ennek birtoklása különböztet meg, ez számít igazán az ítéletben.” (Review and Herald, 1894. március 27.)

  Mindvégig állhatatosan - Magyar nyelven. „Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő.” (Mát 25,13)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...