Articolul precedentAngajamentul care contează
  Articolul următorFetița, roaba lui Naaman

  Az utolsó őrváltás

  „Hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Márk 13,35–36)

  
 
„Másik csoportot is mutattak nekem, az előbb leírtak ellentéteként. Ez a csoport vár és virraszt. Tekintetük a mennyre irányul, és Mesterük szava az ajkukon: »Amiket néktek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok! « »Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszóra-e vagy reggel. Ha váratlanul érkeznék, aludva ne találjon.«

  Lehetetlen, hogy valakinek a világ szeretete és érdekei kössék le a figyelmét, s közben mégis éberen várakozzon, amint ezt az Üdvözítő a lelkünkre kötötte. Az angyal megszólalt: »Csakis az egyik világot biztosíthatják maguknak. Ahhoz, hogy elnyerjék a mennyei kincset, fel kell áldozniuk a földit.

  Nem nyerhetik el mindkét világot.« Láttam, hogy őrváltás őrváltás után múlt el. Legyünk ezért talán kevésbé éberek? Ne tegyünk ilyet! Sőt még nagyobb szükség van az éberebb virrasztásra, mert most már kevesebb idő van hátra, mint a legelső őrváltás előtt.

  Ha már akkor lankadatlan éberséggel vigyáztunk, mennyivel inkább ébren kell maradnunk a második őrség idején! A harmadik őrség pedig megháromszorozott lelkiismeretességet követel. Ha most fogyna el a türelmünk, ez azt jelentené, hogy semmivé válna összes előző, igyekvő őrködésünk. A sötétség hosszú éjjele próbára tesz ugyan, a reggel mégis könyörületből késik, mert ha a Mester megérkezne, sokakat készületlenül találna. Isten nem akarja, hogy népe elvesszen, ezért is várakozik még. 

  A világ szerelmesei és azok között, akik Krisztust szeretik, olyan szembeszökő a különbség, hogy lehetetlen nem észrevenni. Egyrészt a világiak halálosan komolyan veszik a mulandó világi kincsek megszerzését. Isten követői azonban nem szabják magukat a világhoz, hanem éber virrasztásukkal bizonyítják, hogy átalakultak. Nem ez a mostani az igazi otthonuk, hanem jobb, mennyei hazát várnak.” (Bizonyságtételek II., 192–194. o.)

  Az utolsó őrváltás - Magyar nyelven. „Hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Márk 13,35–36)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...