Articolul precedentDevotament orb!
  Articolul următorCopilul Isus

  Egyetlen biztonságunk

  „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” (Mát 26,41)

  
 
„Mit is mondhatnék, hogy felrázzam Isten maradék népét? Értésemre adták, hogy rettenetes események állnak előttünk. Sátán és angyalai minden erejüket Isten népe ellen fordítják. Sátán tudja, hogy ha a hívők még kissé tovább alszanak, akkor biztosan az ő áldozatai lesznek, mert pusztulásuk bizonyossá válik. Figyelmeztetek mindenkit, aki Krisztus nevét vallja: tartsunk önvizsgálatot, és valljuk be fenntartás nélkül minden vétkünket, hogy az angyalok bűnbocsánatot írhassanak a nevünk mellé. Testvéreim, ha nem használjátok ki a kegyelem e becses perceit, nem lesz mentség számotokra.

  Ha nem tesztek rendkívüli erőfeszítést, hogy lerázzátok az álmot, ha nem bánjátok meg komolyan bűneiteket, az értékes percek hamar tovatűnnek. Megmérnek benneteket, s híjával találnak.” (Bizonyságtételek I., 249. o.) „Jézus, amikor figyelmeztetett, hogy virrasszunk és imádkozzunk, megjelölte az egyedül biztonságos utat. Feltétlenül virrasztanunk kell. Szívünk csalárd, az emberi természet gyengeségei és esendőségei veszik körül, Sátán pedig elszánta magát a pusztításra. Mi elszunnyadhatunk, ellenfelünk mégsem alszik soha. Mivel tudjuk, hogy lankadatlanul leselkedik ránk, mi se aludjunk, inkább virrasszunk, és legyünk józanok. Bár nem rejtőzhetünk el a világ lelkülete és betolakodása elől, mégsem szabad engednünk, hogy birtokba vegye gondolkodásunkat és szívünket.” (Bizonyságtételek V., 299. o.)

  „Vizsgáld meg alaposan a szívedet, mégpedig az örökkévalóság fényénél. Semmit el ne rejts! Kutass, kutass, mintha ettől függne az életed! Ülj törvényt viselkedésed fölött, ítéld el magadat, majd hit által tarts igényt Krisztus tisztító vérére, hogy lemossa a foltokat keresztény jellemedről. Ne ámítsd és ne mentegesd magad. Bánj igazságosan a lelkeddel, s miután felismerted, hogy bűnt követtél el, borulj a kereszt lábához. Jézus elfogad, szenynyesen, ahogy vagy, megmos a vérében, megtisztít minden tisztátalanságtól, és alkalmassá tesz arra, hogy a mennyei angyalok társaságába lépj – a tiszta, mennyei világba, ahol nincs veszekedés és vita, csak egészség, boldogság és öröm.” (Bizonyságtételek II., 81. o.)„Ez a világ gyakorlóiskola a magasabb iskolához. Ez az élet készít elő az eljövendő életre. Itt kell előkészülnünk, hogy beléphessünk a mennyei udvarokba. Itt kell befogadnunk, elhinnünk és  gyakorolnunk az igazságot, míg fel nem készülünk a szentek életére a világosságban.” (Bizonyságtételek VIII., 200. o.)

  Egyetlen biztonságunk - Magyar nyelven. „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” (Mát 26,41)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  A szombat teljesebb hirdetése

  „És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangéliom, hogy a...

  Publicate astăzi

  Binecuvântări deghizate

  Am cerut de la Dumnezeu iertare pentru gândurile mele nechibzuite de mai înainte. Niciodată nu m-am gândit că o să-I mulțumesc pentru căldura excesivă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru dragostea Sa! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul Său! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru căldură!

  Slujirea lui Dumnezeu (I)

  Dacă Hristos ar veni astăzi, din ce grup ai face parte? Ai ajutat pe cineva care are o nevoie foarte importantă? Le-ai întins o mână de ajutor celor uitaţi şi oropsiţi? Dumnezeu primeşte ajutorul tău şi dragostea ta pentru semeni ca şi când le-ai fi manifestat faţă de El.

  Eu sau el

  Doamne, învață-ne să Te iubim mai mult și să căutăm mai întâi Împărăția Ta! PROVOCARE: Roagă-te astăzi pentru copiii fraților tăi de credință care au fost cândva în biserică și acum nu mai sunt! Dacă ai ocazia, reamintește-le un moment frumos din biserică!

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  De ce te implici?

  “Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul dela tine, decât...