Articolul precedentDevotament orb!
  Articolul următorCopilul Isus

  Egyetlen biztonságunk

  „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” (Mát 26,41)

  
 
„Mit is mondhatnék, hogy felrázzam Isten maradék népét? Értésemre adták, hogy rettenetes események állnak előttünk. Sátán és angyalai minden erejüket Isten népe ellen fordítják. Sátán tudja, hogy ha a hívők még kissé tovább alszanak, akkor biztosan az ő áldozatai lesznek, mert pusztulásuk bizonyossá válik. Figyelmeztetek mindenkit, aki Krisztus nevét vallja: tartsunk önvizsgálatot, és valljuk be fenntartás nélkül minden vétkünket, hogy az angyalok bűnbocsánatot írhassanak a nevünk mellé. Testvéreim, ha nem használjátok ki a kegyelem e becses perceit, nem lesz mentség számotokra.

  Ha nem tesztek rendkívüli erőfeszítést, hogy lerázzátok az álmot, ha nem bánjátok meg komolyan bűneiteket, az értékes percek hamar tovatűnnek. Megmérnek benneteket, s híjával találnak.” (Bizonyságtételek I., 249. o.) „Jézus, amikor figyelmeztetett, hogy virrasszunk és imádkozzunk, megjelölte az egyedül biztonságos utat. Feltétlenül virrasztanunk kell. Szívünk csalárd, az emberi természet gyengeségei és esendőségei veszik körül, Sátán pedig elszánta magát a pusztításra. Mi elszunnyadhatunk, ellenfelünk mégsem alszik soha. Mivel tudjuk, hogy lankadatlanul leselkedik ránk, mi se aludjunk, inkább virrasszunk, és legyünk józanok. Bár nem rejtőzhetünk el a világ lelkülete és betolakodása elől, mégsem szabad engednünk, hogy birtokba vegye gondolkodásunkat és szívünket.” (Bizonyságtételek V., 299. o.)

  „Vizsgáld meg alaposan a szívedet, mégpedig az örökkévalóság fényénél. Semmit el ne rejts! Kutass, kutass, mintha ettől függne az életed! Ülj törvényt viselkedésed fölött, ítéld el magadat, majd hit által tarts igényt Krisztus tisztító vérére, hogy lemossa a foltokat keresztény jellemedről. Ne ámítsd és ne mentegesd magad. Bánj igazságosan a lelkeddel, s miután felismerted, hogy bűnt követtél el, borulj a kereszt lábához. Jézus elfogad, szenynyesen, ahogy vagy, megmos a vérében, megtisztít minden tisztátalanságtól, és alkalmassá tesz arra, hogy a mennyei angyalok társaságába lépj – a tiszta, mennyei világba, ahol nincs veszekedés és vita, csak egészség, boldogság és öröm.” (Bizonyságtételek II., 81. o.)„Ez a világ gyakorlóiskola a magasabb iskolához. Ez az élet készít elő az eljövendő életre. Itt kell előkészülnünk, hogy beléphessünk a mennyei udvarokba. Itt kell befogadnunk, elhinnünk és  gyakorolnunk az igazságot, míg fel nem készülünk a szentek életére a világosságban.” (Bizonyságtételek VIII., 200. o.)

  Egyetlen biztonságunk - Magyar nyelven. „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.” (Mát 26,41)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...