Articolul precedentRob în libertate
  Articolul următorNepotul lui Pavel

  Munkálkodó hit

  „A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy  imádkozhassatok!” (1Pét 4,7)

  
 
„Nem hiszed, hogy mindennek vége közel van, és hogy a Föld történelmének jelenetei gyorsan leperegnek? Ha hiszed, mutasd meg a hitedet tetteiddel! Az ember így mutatja ki, milyen hite van. Néhányan úgy gondolják, hogy nagy hitük van, pedig ha van is valamennyi, az is halott, mert nem tartják életben cselekedetek. A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Néhány embernek igazi hite van, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. Mindenkinek erkölcsi alkalmasságot kell nyernie az örök életre. »Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van. És mindenki, akiben ez a reménység van, megtisztítja magát, amiként Ő is tiszta.« (1Ján 3,2) 

  Ez a munka vár rád… Tapasztalnod kell az önző »én« halálát, és Istennek kell élned. »Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve.« (Kol 3,1) Az »én«-nel nem szabad szóba állni. A büszkeséget, önszeretetet, önzést, fösvénységet, kapzsiságot, gyűlölködést, gyanakvást, féltékenységet, a világ szeretetét mind le kell győzni.

  Amikor Jézus Krisztus megjelenik, már nem lehet megváltoztatni a rossz tulajdonságokat. Ezeket az előkészületeket az Ő visszatérése előtt kell elvégezni. Ez legyen a gondolkodásunk, tanulmányaink és érdeklődésünk tárgya: Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? Amikor kísértés környékez, hogy zúgolódjunk, kritizáljunk, és megengedjünk magunknak, hogy zsörtölődjünk, megsebezzük azokat, akik körülöttünk vannak – s ha így teszünk, megsebezzük a saját lelkünket is. Fakadjon fel aggódó vágyakozás a lélekből: vajon megállok-e hiba nélkül Isten trónja előtt? Csak a folt nélküliek lesznek ott. Senki sem jut a mennybe, amíg a szíve tele van földi hiábavalósággal. Az erkölcsi jellem minden hibájának meg kell gyógyulnia, minden foltot el kell távolítania Krisztus megtisztító vérének, és a jellem minden szeretetlenségét és barátságtalanságát le kell győzni.” (Bizonyságtételek I., 704–705. o.)

  Munkálkodó hit - Magyar nyelven. „A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy  imádkozhassatok!” (1Pét 4,7)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.”...

  Krisztus az egyetlen Megváltó

  „Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába. Akiben van...

  A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
 
„Az értékes igazgyöngy:...

  Publicate astăzi

  Porunca a treia

  Atenție, distanțarea dintre noi și Dumnezeu nu apare dintr-odată, ci treptat, pe neobservate și în etape mici, dar repetate. Dacă Îl rechemăm acum în viața noastră, Tatăl ceresc vine fără întârziere sau șovăire.

  Un biscuit fără unt

  Ca un biscuit care nu merită să fie mâncat fără unt, tot astfel nicio viață nu merită să fie trăită fără Dumnezeu.

  Cine înţelege mai bine?

  Dacă ești ispitit să te înfurii, să te enervezi, să îţi piezi cumpătul, să fii scos din sărite, îndepărtează-te cât poţi de repede de un asemenea sentiment. Domnul îţi va da pace şi control de sine, ca să poţi arăta dragoste, apreciere şi admiraţie faţă de alţii. În consecinţă, relaţiile tale vor înflori.

  Mi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  Cere în rugăciune iertare și puterea de a ierta! PROVOCARE: Scrie pe o foaie motivele pentru care nu poți ierta de obicei! Gândeștete la o modalitate de a trece peste acestea și de a te bucura de pacea iertării depline!

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.”...