Articolul precedentRob în libertate
  Articolul următorNepotul lui Pavel

  Munkálkodó hit

  „A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy  imádkozhassatok!” (1Pét 4,7)

  
 
„Nem hiszed, hogy mindennek vége közel van, és hogy a Föld történelmének jelenetei gyorsan leperegnek? Ha hiszed, mutasd meg a hitedet tetteiddel! Az ember így mutatja ki, milyen hite van. Néhányan úgy gondolják, hogy nagy hitük van, pedig ha van is valamennyi, az is halott, mert nem tartják életben cselekedetek. A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Néhány embernek igazi hite van, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket. Mindenkinek erkölcsi alkalmasságot kell nyernie az örök életre. »Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van. És mindenki, akiben ez a reménység van, megtisztítja magát, amiként Ő is tiszta.« (1Ján 3,2) 

  Ez a munka vár rád… Tapasztalnod kell az önző »én« halálát, és Istennek kell élned. »Annakokáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve.« (Kol 3,1) Az »én«-nel nem szabad szóba állni. A büszkeséget, önszeretetet, önzést, fösvénységet, kapzsiságot, gyűlölködést, gyanakvást, féltékenységet, a világ szeretetét mind le kell győzni.

  Amikor Jézus Krisztus megjelenik, már nem lehet megváltoztatni a rossz tulajdonságokat. Ezeket az előkészületeket az Ő visszatérése előtt kell elvégezni. Ez legyen a gondolkodásunk, tanulmányaink és érdeklődésünk tárgya: Mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? Amikor kísértés környékez, hogy zúgolódjunk, kritizáljunk, és megengedjünk magunknak, hogy zsörtölődjünk, megsebezzük azokat, akik körülöttünk vannak – s ha így teszünk, megsebezzük a saját lelkünket is. Fakadjon fel aggódó vágyakozás a lélekből: vajon megállok-e hiba nélkül Isten trónja előtt? Csak a folt nélküliek lesznek ott. Senki sem jut a mennybe, amíg a szíve tele van földi hiábavalósággal. Az erkölcsi jellem minden hibájának meg kell gyógyulnia, minden foltot el kell távolítania Krisztus megtisztító vérének, és a jellem minden szeretetlenségét és barátságtalanságát le kell győzni.” (Bizonyságtételek I., 704–705. o.)

  Munkálkodó hit - Magyar nyelven. „A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy  imádkozhassatok!” (1Pét 4,7)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  A szombat teljesebb hirdetése

  „És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangéliom, hogy a...

  „Akik diadalmaskodnak a fenevadon”

  „Az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és...

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...