Articolul precedentBiruința este a Domnului!
  Articolul următorExemple mici, lecții mari

  Az elérendő cél

  „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thess 5,23)

  
 
„Amikor Pál azt írta: »az Isten békessége szenteljen meg titeket teljesen«, nem arra buzdította hittestvéreit, hogy tűzzenek ki célul olyan magas mércét, amely elérhetetlen számukra; nem azért imádkozott, hogy olyan áldásokat kapjanak, amelyeket Istennek nem áll szándékában megadni. Tudta, hogy mindazoknak, akik majd alkalmasak lesznek arra, hogy Krisztussal találkozzanak, tiszta és szent jelleműeknek kell lenniük.” (Christian Temperance and Bible Hygiene [Keresztény mértékletesség és bibliai egészségtan], 54. o.)

  „Ha a gyülekezet tagjai gyakorolnák is hitüket, és ha őszinte, komoly egészségreformerek volnának, valóban »látványosságai lennének a világnak«. Sokkal nagyobb igyekezetet kell tanúsítani azok üdvössége érdekében, akik mit sem tudnak az igazságról. Nagyobb reformoknak kell végbemenniük azok között, akik azt állítják, hogy Krisztus közeli megjelenésére várnak. Egészségügyi reformot kell  véghezvinni, olyan munkát, amelyet még nem végeztünk el. Tudatában kellene lennünk a húsevés veszélyének, mégis vannak, akik még állatok húsát eszik,s így veszélyeztetik a fizikai, mentális és lelki egészséget. Sokan, akik még csak félig tértek meg a húsevést illetően, el fogják hagyni Isten népét.

  Az étvágy uralkodó hatalmát ezrek pusztulása bizonyítja, mert ha ezen a területen győztek volna, lett volna erkölcsi erejük, hogy győzelmet arassanak Sátán minden más kísértése felett is. Ám azoknak, akik az étvágy rabszolgái, nem lesz tökéletes, keresztény jellemük. Az ember hatezer éven át tartó folyamatos törvényszegése betegséget és halált zúdított a világra az engedetlenség következményeként. És ahogy közeledünk az idők végéhez, Sátán kísértése, hogy elégítsük ki önző étvágyunkat, sokkal erősebb lesz, és nehezebb lesz győzni felette.

  Isten megpróbál bennünket lépésről lépésre visszavezetni eredeti tervéhez, hogy az ember a Föld természetes táplálékaival éljen. Azok között, akikaz Úr jövetelére várnak, a húsevés végül megszűnik, a hús nem lesz többé étrendjük része. Ezt a végcélt szem előtt kell tartanunk, és igyekeznünk kell, hogy határozottan munkálkodjunk érte.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 575., 574., 450. o.)

  Az elérendő cél - Magyar nyelven. „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thess 5,23)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  A fiatalokra leselkedő veszélyek

  „Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a szíved ifjúságod idejében, járj a te...

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Domnul poartă de grijă

  Data viitoare când vei avea de înfruntat o încercare, nu te gândi prea mult la multiplele căi prin care ai putea eșua. În schimb, roagă-te lui Dumnezeu pentru succes. El nu este niciodată prea ocupat să ne audă rugăciunile și este gata să intervină, dacă Îl rugăm.

  Comportamentul şi gândirea

  Alege acțiuni nobile, oneste, responsabile și cinstite, care arată respect și apreciere față de alții și în special împlinesc nevoile cuiva. Gândurile și faptele sunt legate atât de strâns încât se determină reciproc. Prin faptele tale vei împlini voia Domnului.

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...