Articolul precedentBiruința este a Domnului!
  Articolul următorExemple mici, lecții mari

  Az elérendő cél

  „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thess 5,23)

  
 
„Amikor Pál azt írta: »az Isten békessége szenteljen meg titeket teljesen«, nem arra buzdította hittestvéreit, hogy tűzzenek ki célul olyan magas mércét, amely elérhetetlen számukra; nem azért imádkozott, hogy olyan áldásokat kapjanak, amelyeket Istennek nem áll szándékában megadni. Tudta, hogy mindazoknak, akik majd alkalmasak lesznek arra, hogy Krisztussal találkozzanak, tiszta és szent jelleműeknek kell lenniük.” (Christian Temperance and Bible Hygiene [Keresztény mértékletesség és bibliai egészségtan], 54. o.)

  „Ha a gyülekezet tagjai gyakorolnák is hitüket, és ha őszinte, komoly egészségreformerek volnának, valóban »látványosságai lennének a világnak«. Sokkal nagyobb igyekezetet kell tanúsítani azok üdvössége érdekében, akik mit sem tudnak az igazságról. Nagyobb reformoknak kell végbemenniük azok között, akik azt állítják, hogy Krisztus közeli megjelenésére várnak. Egészségügyi reformot kell  véghezvinni, olyan munkát, amelyet még nem végeztünk el. Tudatában kellene lennünk a húsevés veszélyének, mégis vannak, akik még állatok húsát eszik,s így veszélyeztetik a fizikai, mentális és lelki egészséget. Sokan, akik még csak félig tértek meg a húsevést illetően, el fogják hagyni Isten népét.

  Az étvágy uralkodó hatalmát ezrek pusztulása bizonyítja, mert ha ezen a területen győztek volna, lett volna erkölcsi erejük, hogy győzelmet arassanak Sátán minden más kísértése felett is. Ám azoknak, akik az étvágy rabszolgái, nem lesz tökéletes, keresztény jellemük. Az ember hatezer éven át tartó folyamatos törvényszegése betegséget és halált zúdított a világra az engedetlenség következményeként. És ahogy közeledünk az idők végéhez, Sátán kísértése, hogy elégítsük ki önző étvágyunkat, sokkal erősebb lesz, és nehezebb lesz győzni felette.

  Isten megpróbál bennünket lépésről lépésre visszavezetni eredeti tervéhez, hogy az ember a Föld természetes táplálékaival éljen. Azok között, akikaz Úr jövetelére várnak, a húsevés végül megszűnik, a hús nem lesz többé étrendjük része. Ezt a végcélt szem előtt kell tartanunk, és igyekeznünk kell, hogy határozottan munkálkodjunk érte.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 575., 574., 450. o.)

  Az elérendő cél - Magyar nyelven. „Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (1Thess 5,23)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...

  Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy...

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld...

  A biztos prófétai szó

  „Mert e látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal; ha...

  Publicate astăzi

  Trei solii îngerești

  Dacă citești și te frămânți, încă nu-i târziu, ia o decizie corectă! Recitește cele Trei Solii Îngerești din Apocalipsa 14. Meditează mai mult la semnificația mesajului și consideră că trebuie să iei o decizie.

  Speranța – piesa lipsă

  Dumnezeu știa că dacă ea ar fi început ziua cu El, studiind din Cuvântul Său, acest lucru i-ar fi adus speranța care îi lipsea. Dumnezeu, prin Cuvântul Lui, ne va aduce și nouă speranța de care avem nevoie.

  Empatia

  Găseşte astăzi pe cineva cu care să empatizezi. Încearcă să-i oferi uşurare în durerea sa. Rămâi deschis la această posibilitate ca cei din jur să-şi poată împlini nevoile prin empatia ta. Pe lângă binele pe care îl faci altora, tu însuţi vei primi o recoltă de beneficii în ce priveşte bunăstarea fizică, psihică şi morală.

  Să fim o echipă!

  Părinte ceresc, vreau ca familia mea să lucreze ca o adevărată echipă! PROVOCARE: Ia-ți timp astăzi să descoperi potențialul copilului tău și rolul care i se potrivește cel mai bine în familia voastră!

  Bűnbetegek orvossága

  „Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől...