Ne dolgozzunk az ördögnek!

  „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!” (2Pét 3,11–12)

  
 
„Fontos, hogy mindenki tudja, milyen légkör veszi körül. Vagy az igazság ellenségével van kapcsolatban, és az ő munkáját végzi, vagy Krisztussal jár, az Ő művét építve…

  Sátán örülne, ha mindenki a szövetségese lenne abban a tevékenységében, amelyben testvér gyengíti a bizalmat a testvérben, viszályt keltve azok között, akik vallják, hogy hiszik az igazságot. Sátán a legsikeresebben Krisztus állítólagos hívei által viszi végbe szándékát, akik nem járnak Krisztus nyomában, és nem dolgoznak Vele… Ez az Úr előkészületének napja. Most nincs időnk arra, hogy hitetlenekkel társalogjunk, vagy az ördög munkáját végezzük. Mindenki óvakodjon attól, hogy mások hitét megzavarja, a féltékenység és irigység magvát hintve, mert Isten hallja a szavakat és ítél, megnyilatkozásaink gyümölcsei alapján…

  A négy szelet még visszatartják, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek a homlokukon. Ezután a földi hatalmak felsorakoztatják erőiket az utolsó nagy csatára. Mennyire alaposan ki kellene használnunk kevés hátralévő próbaidőnket! Milyen igyekezettel kellene megvizsgálnunk önmagunkat!

  A lélek fegyelmezésére, a szív és a gondolkodás tisztaságára van szükség. Ez sokkal értékesebb, mint a kitűnő képességek, tapintat vagy ismeret. Egy átlagos elme, amely engedelmeskedik az »így szól az Úr«-nak, sokkal alkalmasabb Isten munkájára, mint azok, akiknek adottságaik, képességeik vannak, de nem alkalmazzák, nem használják megfelelő módon… Lehetnek büszkék arra, hogy sok ismeretük van világi dolgokkal kapcsolatban, de ha nem ismerik az igaz Istent, ha nem ismerik Krisztust, aki az út, az igazság és az élet, szánalmasan tudatlanok, és minden ismeretük velük együtt pusztul majd el. A világi ismeret mulandó hatalom, de az Ige ismerete, amelynek átalakító befolyása van az emberi értelemre, elpusztíthatatlan.” (Review and Herald, 1900. november 27.)

  Ne dolgozzunk az ördögnek! - Magyar nyelven. „Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!” (2Pét 3,11–12)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...

  Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)„Isten...

  A pogány hatalom pompája

  „Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint...

  A fiatalokra leselkedő veszélyek

  „Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a szíved ifjúságod idejében, járj a te...

  Publicate astăzi

  Cinci fecioare înțelepte

  Cine se mulțumește să memoreze va ajunge să se creadă înțelept, dar va descoperi că prea multe bagaje, fără a fi organizate, sunt nu doar inutile, ci chiar dăunătoare. Există oameni ne­buni care știu pe de rost volume întregi, dar există și înțelepți care nici măcar nu știu să citească. Cine a găsit un om înțelept să-l păstreze în apropierea lui; informație ne oferă toți roboții planetei.

  Domnul poartă de grijă

  Data viitoare când vei avea de înfruntat o încercare, nu te gândi prea mult la multiplele căi prin care ai putea eșua. În schimb, roagă-te lui Dumnezeu pentru succes. El nu este niciodată prea ocupat să ne audă rugăciunile și este gata să intervină, dacă Îl rugăm.

  Comportamentul şi gândirea

  Alege acțiuni nobile, oneste, responsabile și cinstite, care arată respect și apreciere față de alții și în special împlinesc nevoile cuiva. Gândurile și faptele sunt legate atât de strâns încât se determină reciproc. Prin faptele tale vei împlini voia Domnului.

  Fii „părinte de suflet”!

  Doamne, deschide-mi ochii și inima față de copiii și tinerii bisericii tale și folosește-te de ceea ce sunt și am pentru a-i face oamenii Tăi valoroși! PROVOCARE: Roagă-te măcar săptămânal, pe nume, pentru copiii și tinerii din biserica ta! Alege măcar unul dintre ei și învață-l practic să slujească!

  Az előítélet növekedése

  „Ne csodálkozzatok, atyámfiai, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az...