A mennyei kapukon át

  „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek.” (Zsid 11,5)

  
 
„Gonosz időket élünk. Az utolsó napok veszedelmei egyre sűrűsödnek körülöttünk. Mivel a gonoszság elhatalmasodott, sokakban kihűl a szeretet. Az idő rövidsége sürget, hogy jótettekre törekedjünk. Valóban arra lenne szükség, hogy Isten napjának borzalmait ecseteljük előttetek, s ezzel szorítsuk rá benneteket a helyes cselekedetekre. Énók három évszázadon keresztül Istennel járt. Romlott korban élt, erkölcsi szenny vette körül, mégis arra szoktatta gondolkodását, hogy legyen odaadó Isten iránt, szeresse a tisztaságot. A menny állampolgára volt, ránevelte önmagát, hogy a mennyeiekről gondolkodjék.

  Énókot ugyanúgy ostromolták a kísértések, mint minket. Olyan társadalomban élt, amely nem szívlelte jobban az igaz tetteket, mint a mostani. Minden, ami körülvette, bűntől és romlottságtól volt szennyes, ugyanúgy, mint ma, Énók mégis szent életet élt. Nem szennyezték be korának uralkodó bűnei. Mi is ugyanígy tiszták és romlatlanok maradhatunk. Azoknak a szenteknek a képviselője volt, akik az utolsó idők veszedelmei és romlottságai között élnek. Mivel hűségesen engedelmeskedett Istennek, az Úr magához vette őt. Azok a hűségesek, akik a vég idején élnek, ugyanígy elragadtatnak majd.” (Bizonyságtételek II., 121–122. o.) „»Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.« (Mát 5,8)

  Énók háromszáz évig törekedett a tisztaszívűségre, hogy összhangban legyen a mennyel. Istennel járt három századon át. Napról napra vágyott a szorosabb egységre, egyre meghittebb kapcsolatba került Istennel, míg végül az Úr magához vette. Addig is az örökkévalóság küszöbén állt, alig lépésnyire az áldottak földjétől. Most pedig kitárult előtte a kapu, s amikor belépett a szent városba, folytatta Isten szolgálatát, melyet oly hosszú időn át gyakorolt a földön. Ő lett az első ember, aki belépett a mennybe. Isten ilyen közösségre hív bennünket. Énók példáját követve mindazoknak el kell érniük jellemük megszentelődését, akiket az Úr második eljövetelekor élő emberek közül Isten üdvözíteni fog.” (Bizonyságtételek VIII., 331. o.)

  A mennyei kapukon át - Magyar nyelven. „Hit által vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek.” (Zsid 11,5)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...