Articolul precedentGândul veșniciei
  Articolul următorÎnvață să asculți!

  Biztos menedék

  „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!” (Ésa 26,21)

  
 
„A nagyvárosok lakóit gyorsan, biztosan és majdnem egyetemesen hatalmába ejti a bűn, mert állandóan fokozódik a tudatos gonoszság. Annyira túlsúlyban van a romlottság, hogy emberi tollal nem lehet leírni. Napról napra látjuk a viszály, a megvesztegetés és csalás újabb megnyilatkozásait. Minden nap meghozza a maga csüggesztő beszámolóját az erőszakos és törvényellenes cselekményekről, az emberi szenvedés iránti közömbösségről, az élet brutális, sátáni pusztításáról.

  Istenünk az irgalom Istene. Hosszútűréssel és szerető szánalommal bánik a törvényét megszegőkkel. Isten próbaidőt ad az embernek, de türelmének határa van, amelyen túl elkerülhetetlen a bűn következménye. Az Úr hoszszú ideig elnéző az emberekkel. Irgalmában figyelmeztetéseket küld, hogy megmentse őket. De eljön az idő, amikor már nem hallgathatja meg az irgalomért könyörgőket.

  A társadalmakban, különösen a nagyvárosokban uralkodó állapotok hirdetik, hogy eljött Isten ítéletének órája, és minden földi dolog vége közeleg. A válság küszöbén állunk. Isten ítéletei gyors egymásutánban következnek – tűz, árvíz, földrengés, háború és vérontás formájában. Isten haragjának viharfelhői sűrűsödnek, és csak azok fognak megállni, akik engedelmesen fogadják kegyelemből fakadó hívását, s megszentelődnek az Úr törvényei iránti engedelmesség által. Csak az igazak rejtőzhetnek el Jézus Krisztussal Istenben, amíg a pusztítás tart. Kérjük mi is lelkünk mélyéből:

  Lelkem drága Jézusa,
  Hozzád hajt a félelem,
  Míg tombol a vad tusa
  S nő a vész a tengeren.
  Rejts el, rejts el, itt ne hagyj,
  Míg eláll a fergeteg,
  Biztonságos révet adj,
  S majd fogadd el lelkemet!”
  (Próféták és királyok, 172–174. o.)

  Biztos menedék - Magyar nyelven. „Mert ímé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé!” (Ésa 26,21)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  A világnak szóló bizonyságtétel

  „A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember.”...

  Publicate astăzi

  Patru cadrane SWOT

  Ia-ți timp să analizezi și să inventariezi bagajul de lucruri pozitive și aspectele slabe. Mântuitorul avea des obiceiul să Se retragă și să Se reorganizeze personal în legătură cu Tatăl Său. I-a luat deoparte și pe unii dintre ucenici și le-a spus: „Luați timpul acesta pentru voi; pregătiți-vă pentru situațiile complicate ce vor urma!” El știe că nu ne cunoaștem suficient și uneori ne întreabă ca și pe ucenicul Petru: „Ești sigur de ceea ce crezi despre tine?” Lasă-te astăzi întrebat de El!

  Călăuzirea lui Dumnezeu

  El ne vede și ne aude. Atunci când suntem pierduți, fie în mod fizic, fie spiritual, tot ceea ce trebuie să facem este să cerem călăuzire. El este ajutorul, Protectorul și Refugiul nostru. Dumnezeu este atât de bun!

  Umili ca Hristos

  Isus era Dumnezeu, dar a luat chip de rob şi a devenit ascultător până la moarte, coborând până la marginile de jos ale umanităţii, pentru că El te iubeşte pe tine şi mă iubeşte şi pe mine. Eşti gata să fii ecoul Lui?

  Te vând şi te cumpăr când vreau eu!

  Rugăciunea noastră ar trebui să fie aceea de a avea înțelepciunea să-i valorizăm corect pe ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul! PROVOCARE: Să înțelegem că, indiferent câte avantaje am căpăta, nu este corect să vindem sau să cumpărăm pe cineva!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...