Közel van az Úr napja

  „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a Mindenhatótól.” (Jóel 1,15)

  
 
„A próféciák, melyeket a nagy VAGYOK adott Igéjében, láncszemekként egymáshoz kapcsolják az eseményeket – a múlt örökkévalóságától a jövő örökkévalóságáig –, és megmondják, hol állunk ma a korszakok folyamatában, s mit várhatunk az eljövendő időben. Mindazt nyomon követhetjük a történelem lapjain, aminek a próféciák szerint napjainkig be kellett következnie, és biztosak lehetünk abban, hogy mindaz, ami még hátravan, be fog teljesedni a maga idejében.

  Az idők jelei ma azt mutatják, hogy nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. Világunkban minden kavarog. Szemünk előtt teljesednek be az események, amelyeknek a Megváltó próféciája szerint meg kell előzniük az Ő eljövetelét. »Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről… Nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, lesznek éhségek és döghalálok, s földindulások mindenfelé.« (Mát 24,6–7)

  Mindenki számára rendkívül nagy jelentőségű időben élünk. Uralkodók és politikusok, bizalmi állásban levő és vezető helyet betöltő emberek, minden társadalmi osztályból való gondolkozó férfiak és nők figyelik a körülöttünk zajló eseményeket. Figyelik a nemzetek egymás közti viszonyát, észreveszik, milyen nagy a feszültség minden területen. Ráébrednek arra, hogy valamilyen súlyos és döntő esemény van készülőben – a világ rettenetes válság előtt áll.

  A Biblia, és csakis a Biblia ad helyes látást ezekről a dolgokról. Benne tárulnak fel világunk történelmének végső nagy jelenetei, azok az események, amelyek gyorsan közelednek. Közeledésükre megremeg a föld, és az emberek meghalnak a félelemtől. Az egyéneknek és nemzeteknek oda kell állniuk a mérlegre, amely annak kezében van, aki sohasem téved. Mindenki maga határoz sorsáról, Isten pedig mindent a kezében tartva megvalósítja szándékát. A keresztényeknek fel kell készülniük arra, ami nemsokára meglepetésszerűen szakad a világra. Isten Igéjének szorgalmas tanulmányozásával készülhetnek fel erre, és azzal, hogy igyekeznek összhangba hozni életüket az Úr előírásaival.” (Próféták és királyok, 332–333., 388. o.)

  Közel van az Úr napja - Magyar nyelven. „Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úr napja, és mint a pusztítás, úgy jön el a Mindenhatótól.” (Jóel 1,15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...