Articolul precedentPrimăvară = binecuvântare
  Articolul următorOferă-mi timp de calitate!

  Ami az életben a legfontosabb

  „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)

  
 
„A fő cél a mennyek országa, Krisztus igazságossága. Egyéb célokat csak másodlagosnak szabad tekintenünk. Sátán nehéznek mondja a megszentelődés útját, a világi élvezeteken át vezető utat pedig virágokkal hintettnek. A csábító hamis és hízelgő szavakkal ecseteli előttetek a világ örömeit. A hiúság romlott természetünk egyik legerősebb varázsa, és Sátán tudja, hogy ehhez eredményesen fordulhat. Eszközein keresztül hízeleg nekünk.

  Lehet részünk dicséretben, amely legyezgeti hiúságunkat, s növeli bennünk a büszkeséget és önérzetet. Így azt gondolhatjuk, hogy ilyen tehetséggel, szépséggel felruházva nagy kár lenne kijönnünk a világból és elválni tőle, kár lenne kereszténynek lennünk, és meghalnunk mind a világ dicsérete, mind bírálata számára. Sátán azt súgja nekünk, hogy ilyen képességekkel élvezni tudnánk a világ örömeit. Azonban gondoljuk meg, mivé lesznek végül a világ örömei, és amit vetünk, azt kell majd aratnunk is. Túlságosan értékes a személyes szépség, tehetség és képességek ahhoz, hogy Istennekszenteljük őket? Neki, aki teremtett, és aki percről percre vigyáz ránk? Túl becsesek volnának a képességeink ahhoz, hogy Istennek ajánljuk azokat?

  A fiatalok azt hangoztatják, hogy szükségük van valamire, ami leköti a gondolataikat. Láttam, hogy öröm rejlik a szorgalomban, és elégedettség a hasznos életben. Vannak, akiknek munkájuk befejezése után kell valami, ami lekösse az érdeklődésüket. Valamilyen szellemi foglalkozás vagy szórakozás, amely pihenést, felüdülést jelent számukra a gondok közepette és a fárasztó munka után. A keresztény reménység az, amire szükségük van. Az Ige megnyugtatja a hívőt, biztosan vezeti az igaz boldogság forrásához.

  A fiatalok tanulmányozzák Isten Igéjét, elmélkedjenek és imádkozzanak, s rá fognak jönni, hogy ennél jobban nem tölthetik el szabad perceiket. Fiatal barátaim! Szakítsatok időt rá, hogy próbára tegyétek magatokat: vajon Isten szeretetében éltek-e? Igyekezzetek, hogy elhívásotok ne legyen hiábavaló.” (Bizonyságtételek I., 466–467. o.) „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát. Ez legyen az első és az utolsó. Igen buzgón törekedjetek arra, hogy megismerjétek Őt, akinek megismerése: örök élet. Krisztus és igazsága a lélek üdvössége.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 484. o.)

  Ami az életben a legfontosabb - Magyar nyelven. „Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Mát 6,33)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...