A menny hibátlan igazgyöngye

  „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)

  
 
„Az értékes igazgyöngy: Krisztus… Az Ő igaz lénye hibátlan, makulátlan, mint a fehér, tiszta gyöngy. Isten nagy és drága ajándékát az ember nem teheti tökéletesebbé. Nincs szépséghibája. Krisztusban van »a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve« (Kol 2,3). Ő »bölcsességül lett nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul« (1Kor 1,30). Krisztusban az ember megtalálja mindazt, amire a jelenlegi és az eljövendő élethez szüksége van. Megváltónk az értékes igazgyöngy. Hozzá mérten minden mast »kárnak« ítélhetünk.

  A példázat nem ajándékként tünteti fel az igazgyöngyöt. A kereskedő minden vagyonát odaadta érte. Sokan kérdezik, hogy ez mit jelent, hiszen a Szentírás ajándéknak mondja Krisztust. Ő valóban ajándék, de csak azoknak, akik teljesen átadják magukat Neki – lelküket, testüket, értelmüket egyaránt.  Krisztusnak kell adnunk önmagunkat, mert csak így tudunk minden kívánalmának készséggel engedelmeskedni. Egész lényünk, minden képességünk és adottságunk az Úré. Szenteljünk mindent szolgálatára! Ha teljesen átadjuk magunkat Neki, Krisztus a menny minden kincsével együtt nekünk adja önmagát. Így miénk lesz a legértékesebb igazgyöngy.

  Ezt a gyöngyöt meg lehet vásárolni ott, ahol a menny kegyelmét árulják – pénz nélkül, ingyen. Mindenki megszerezheti a menny javait. Az igazság drágaköveinek kincsestára mindenki előtt nyitva áll…  Megváltónk szeretettel szólít: »Azt tanácsolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy.« (Jel 3,18) A legszegényebb éppúgy megveheti az üdvösséget, mint a leggazdagabb, mert nem földi fizetőeszközért kapható, nem világi vagyon az ára. Miénk lehet, ha készségesen engedelmeskedünk Krisztusnak, mert Ő – saját tulajdonaiként – igényt tart ránk… Az üdvösséget nem érdemelhetjük ki, de keresnünk kell – odaadásunkkal és kitartásunkkal tanúsítva, hogy a világon mindenről le tudunk mondani érte.”(Krisztus példázatai, 73–74. o.)

  A menny hibátlan igazgyöngye - Magyar nyelven. „Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.” (Mát 13,45)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...