Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról!

  „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.” (Zsolt 34,9)

  
 
„Hogyan bizonyosodhatunk meg a mennyei Atya jóságáról és szeretetéről? A zsoltáríró felszólít minket, hogy ne csak halljuk, olvassuk, higgyük és tudjuk, hanem »ízleljük meg, érezzük és lássuk, milyen jóságos az Úr«. A tapasztalat olyan ismeret, ami valaminek a kipróbálásából származik. Tapasztalatból nyert vallásosságra van most szükségünk: »Ízleljétek, érzékeljétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr!« Igen sokan, akik ismerik ugyan a vallásos igazság elméletét, soha nem tapasztalták Isten kegyelmének megújító hatalmát a szívükön. Mindig vonakodnak, ha engedelmeskedniük kell a Szentlélek figyelmeztető, intő és tanító bizonyságtételeinek. Hiszik, hogy egyszer kitöltetik Isten haragja, mégsem tesznek komoly erőfeszítéseket, hogy megmeneküljenek attól. Hiszik, hogy létezik a menny, mégsem hoznak áldozatot, hogy elnyerjék… Ismerik a bűn gyógyszerét, de nem élnek vele. Tudják, mi a helyes, de nem éheznek rá. Tudásuk csak növeli kárhoztatásukat. Sohasem ízlelték, nem érezték és nem tanulták meg  tapasztalatból, hogy jó az Úr.

  Ahhoz, hogy Krisztus tanítványai lehessünk, meg kell tagadnunk magunkat és követnünk kell Őt a gyalázaton át is… Le kell metszenünk a szívünkhöz nőtt minden önző kedvtelést, ami vallásos életünk fejlődését akadályozza… Hajlandók vagyunk-e lemondani vélt bölcsességünkről, és kicsiny gyermekként fogadni a mennyek országát? Hajlandók vagyunk-e lemondani az emberek helyesléséről? Az örök élet végtelenül értékes jutalom.

  Készek vagyunk-e az előttünk levő cél értékével arányos igyekezetre és áldozatokra? Minden barátság hatással van ránk. Azt, hogy mennyire kerülünk e befolyás alá, a meghittség mélysége, az érintkezés tartóssága, barátaink iránti szeretetünk és tiszteletünk mértéke határozza meg. Így, ha megismerjük Krisztust, és Vele barátkozunk, olyanokká válhatunk, mint Ő, az egyedül tökéletes példakép. Közösség Krisztussal – kimondhatatlanul becses érték! Ez a közösség a kiváltságunk, ha keressük, s ha meghozunk érte bármilyen áldozatot.” (Bizonyságtételek V., 160–161. o.)

  „Így mindenki tapasztalatból erősítheti meg, hogy Isten igazmondó. Tanúságot tehet arról, amit maga látott, hallott és tapasztalt Krisztus hatalmáról. Bizonyságot tehet: »Segítségre szorultam, és  megtaláltam azt Jézusban. Mindenről gondoskodott, amire szükségem van. Csillapította lelkem éhségét.

  Számomra a Biblia Krisztus kinyilatkoztatása. Hiszek Jézusban, mert számomra Ő az üdvözítő Isten. Hiszek a Bibliában, mert megtaláltam benne Istennek lelkemhez szóló szavát.” (Bizonyságtételek VIII., 321. o.)

  Bizonyosodjunk meg Isten jóságáról! - Magyar nyelven. „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki Őbenne bízik.” (Zsolt 34,9)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...