Articolul precedentFii smart!
  Articolul următorMi-ar plăcea ca biserica mea să ierte

  A menny polgárai

  „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.” (Eféz 2,19)

  
 
„Jézus így szól: »Íme, hamar eljövök.« (Jel 22,12) Tartsuk e szavakat állandóan az emlékezetünkben! Cselekedjünk úgy, mint akik valóban elhittük, hogy az Úr eljövetele közel van, s zarándokok és idegenek vagyunk a Földön. Igénybe kell vennünk a kegyelem minden eszközét, hogy szívünk Isten szeretetében bővelkedjék. »Hogy el tudjátok bírálni, mi a helyes. Akkor tiszták és kifogástalanok lesztek Krisztus napjára, és bővelkedni fogtok az igaz élet… gyümölcseiben.« (Fil 1,10–11) Keresztény életünknek erősödnie, izmosodnia kell. A Szentírásban elénk tárt magas mércét el lehet, s el is kell érnünk, ha Isten gyermekei akarunk lenni. Nem topoghatunk egy helyben. Vagy előrehaladunk, vagy visszaesünk.

  Testvéreim, egészségesen kívántok-e fejlődni a lelki életben? Ahol lelki egészség van, ott a növekedés is látható: Isten gyermeke érett férfiúvá és nővé válik Krisztusban. Ennek a tökéletesedésnek nincs határa.

  Vannak, akik azt képzelik magukról, hogy erősek és Jézus Krisztusban megalapozottak, de a Szentlélek munkájának megértésében és tapasztalati megismerésében csak olyanok, mint a karon ülő gyermekek. Többéves hitélet után is csupán a legelemibb részét értik a hit és a tanítás nagyszerű rendszerének, amelyből a keresztény vallás felépül. Nem tudják felfogni, hogy csak tökéletes jellemet jutalmaz majd a dicséret: »Jól van, jó és hű szolgám!« (Mát 25,21)

  Ragyogó győzelmeket arathatunk, ha megnyerjük ezeket az ütközeteket, de elveszíthetjük a mennyet, ha veszítünk a csatákban. Az érzéki szívet feszítsük meg, mert erkölcsi romlásra hajlik, aminek halál a vége… Imádkozzatok, hogy a Szentlélek megelevenítő, gyógyító, átformáló hatalma életre keltse bénult lelketeket, helyreállítva bennetek a lelki egészséget, kimentve a halott, földi, érzéki állapotból. Ekként lesztek részeseivé az isteni természetnek, és megmenekültök a romlottságtól, amely a kívánság által uralja a világot. Így lelketek annak képmását tükrözi vissza, akinek a sebeivel gyógyultunk meg (Ésa 53,4–5).” (Bizonyságtételek V., 191–193. o.)

  A menny polgárai - Magyar nyelven. „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és cselédei az Istennek.” (Eféz 2,19)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...