Egészség és tiszta gondolkodás

  „Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.” (1Pét 2,11)

  
 
„Sokan úgy tekintik ezt a Biblia-szöveget, mint a kicsapongás elleni figyelmeztetést,de tágabb értelme van. Megtiltja az étvágy és a szenvedélyek egészséget károsító kielégítését. Az eltorzult étvágy erős ellenség. A jó étvágyat nemes céllal adta nekünk Isten, és nem azért, hogy eltorzítva a halál szolgája legyen, érzéki vággyá alacsonyodjék le, amely a Lélek ellen törekszik. Péter intése a legközvetlenebb és igen erőteljes figyelmeztetés minden serkentőszer és narkotikum elvetésére. Ezek a kedvtelések az érzéki vágyak közé sorolhatók, melyek nagyon károsan hatnak az erkölcsi jellemre.” (Christian Temperance and Bible Hygiene [Keresztény mértékletesség és bibliai egészségtan], 54. o.)

  „Ne legyen senki, aki közönyös a test egészsége iránt, miközben istenfélőnek vallja magát! Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a mértéktelenség nem bűn, és nincs hatással a lelkiségre. Igen szoros összefüggés van a fizikai és a lelki természet között. A fizikai szokások vagy építik, vagy rombolják a jellemet. A túl sok evés az erkölcsi érzék beteges, kóros állapotát idézi elő.

  Ha a táplálék nem egészséges, a hatások még sokkal ártalmasabbak. Minden olyan szokás, amely nem segíti elő az emberi szervezet egészségét, lerombolja a magasabb rendű és nemesebb képességeket…

  Az étvágy mértéktelen kielégítésére irányuló kísértés erejét csak Üdvözítőnk kifejezhetetlen szenvedésével lehet lemérni a hosszú pusztai böjt során.

  Tudta, hogy az eltorzult étvágy úgy eltompítja az ember lelki és szellemi érzékenységét, hogy nem képes felfogni a lelki dolgokat… Ha az étvágy hatalma olyan erős az emberiségen, hogy e hatalom megtöréséért Isten Fiának el kellett viselnie a majdnem hathetes böjtöt az ember érdekében, micsoda munka áll egy keresztény előtt! Mégis, bármekkora is a küzdelem, győzhetünk! Annak az isteni hatalomnak a segítségével, amely ellenáll a legádázabb kísértéseknek is, amiket Sátán csak kitalálhatott, mi is sikeresek lehetünk a gonosszal vívott harcban, és végül majd viselhetjük a győztes koronáját Isten országában.” (Counsels on Diet and Foods [Az étkezésre és a táplálékokra vonatkozó tanácsok], 67., 167. o.)

  Egészség és tiszta gondolkodás - Magyar nyelven. „Szeretteim, kérlek titeket mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek.” (1Pét 2,11)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Parola din minimum șase caractere

  Recomandarea lui Dumnezeu este următoarea: „Intră în cămăruța ta, închide ușa după tine; să nu știe stânga ce face dreapta.” Este practic sfatul Lui pentru a depune dosarul secretelor noastre în mâna Lui, iar El promite că nu va permite niciunui hacker să aibă acces la viața noastră.

  Nu te îngrijora, Domnul face față!

  Dragă mea, ești copleșită de temeri? Te invit să nu te mai îngrijorezi; aruncă toate îngrijorările asupra lui Isus și El va avea grijă de tine. El a făcut-o pentru mine și ştiu că o va face și pentru tine.

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...