Articolul precedentAtinge imposibilul
  Articolul următorReînnoire adevărată

  Péter létráján

  „Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé kegyességet, a kegyesség mellé atyafi akhoz való hajlandóságot, az atyafi akhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.” (2Pét 1,5–7)

  
 
„Irányítsátok őket Péter nyolcfokú létrájához. Segítsetek nekik fellépni először a legalsó fokra, és segítőkészen biztassátok őket, hogy haladjanak fölfelé, míg elérik a legfelső fokot is. Jézus kapcsolja össze a földet a mennyel – Ő a létra, amely szilárdan a földön áll, Krisztus emberi voltában megnyilvánulva, legfelső foka pedig felér Isten trónjához, Krisztus istenségéhez. Emberi voltával átöleli a bukott emberiséget, istensége pedig Atyjához kapcsolja. Úgy menekülünk meg, ha felmegyünk a létrán, fokról fokra haladva, miközben Jézusra tekintünk, belekapaszkodunk, s így emelkedünk fel Isten Fiához. Úgy, hogy Ő lesz számunkra a bölcsesség, hit, erény, tudás, önuralom, állhatatosság, istenfélelem, testvéri jóindulat és felebaráti szeretet. A keresztény jellemben mindezeknek nyilvánvalóvá kell válniuk. »Mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gazdagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel.« (2Pét 1,10–11)” (Bizonyságtételek VI., 147. o.)

  „Ne gondoljuk, hogy várnunk kell, míg az egyik erényt tökéletesítjük, mielőtt a másik jó tulajdonság elérésére törekednénk. Együtt kell növekedniük a szeretet forrásából táplálkozva, szüntelenül. Mindennap tökéletesíthetitek az áldott tulajdonságokat, melyek Krisztus jellemében láthatók teljességükben.” (Biblia–kommentár VII., 943. o.) „Ne terheljük túl magunkat a sok munkával, amit életünk során el kell végeznünk. Nem kívánják tőlünk, hogy mindent azonnal végezzünk el. 

  Lényünk minden erejét vigyük bele a mindennapi munkába, megragadva minden értékes lehetőséget, becsüljük meg a segítséget, amit Isten ad nekünk, és haladjunk fölfelé a létrán, lépésről lépésre. Emlékezzünk arra, hogy egyszerre csak egy napon kell élnünk, hogy Isten egy napot adott, mert a mennyei feljegyzések megmutatják, mennyire értékeltük e nap lehetőségeit. Bárcsak úgy alakulnánk minden Istentől nekünk ajándékozott napon, hogy végül hallhassuk, amint a Mester azt mondja: »Jól van, jó és hű szolgám!«” (Üzenet az ifjúságnak, 46. o.)

  Péter létráján - Magyar nyelven. „Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé kegyességet, a kegyesség mellé atyafi akhoz való hajlandóságot, az atyafi akhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.” (2Pét 1,5–7)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Parola din minimum șase caractere

  Recomandarea lui Dumnezeu este următoarea: „Intră în cămăruța ta, închide ușa după tine; să nu știe stânga ce face dreapta.” Este practic sfatul Lui pentru a depune dosarul secretelor noastre în mâna Lui, iar El promite că nu va permite niciunui hacker să aibă acces la viața noastră.

  Nu te îngrijora, Domnul face față!

  Dragă mea, ești copleșită de temeri? Te invit să nu te mai îngrijorezi; aruncă toate îngrijorările asupra lui Isus și El va avea grijă de tine. El a făcut-o pentru mine și ştiu că o va face și pentru tine.

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...