Articolul precedentDumnezeu vs Satana
  Articolul următorViaţă datorită mielului

  A lélek lélegzetvétele

  „Szüntelen imádkozzatok!” (1Thess 5,17)

  
 
„Az imádság a lélek lélegzetvétele, minden áldás csatornája. Amint a bűnbánó lélek felajánlja imáját, Isten látja küzdelmeit, figyeli konfl iktusait, és megjegyzi azok őszinteségét. Figyeli minden egyes gondolatunkat. Nincs olyan megborzongató érzés, felkavaró érzelem, megrázó bánat, beszennyező bűn, bármilyen gondolat vagy szándék, amelyről Istennek ne lenne tudomása. Végtelen áron vásárolt meg, és változhatatlanul szeret bennünket. A lélek gyógyulásáért a nagy Orvoshoz küldött imádság Isten áldását eredményezi. Az imádság összeköt bennünket egymással és Istennel. Jézust mellénk állítja, s új erőt és friss kegyelmet ad a gyenge, megzavart léleknek…  Krisztus mindenekben megkísértetett, ahogyan mi, s mégsem vétkezett.  Magára vette az emberi természetet, emberi alakot öltött, emberi igényei voltak. Atyja ima által erősítette meg kötelességeinek teljesítésére és megpróbáltatásaira.

  Nap mint nap követte kötelességteljesítésének útját, arra törekedve, hogy lelkeket mentsen. Egész éjszakákat imádságban töltött a megkísértettek érdekében… Az éjszakai imaalkalmak, amelyeket az Üdvözítő a hegyen vagy a pusztában töltött, igen fontosak voltak, hogy felkészítsék Őt a  megpróbáltatásokra.

  Érezte a lélek és a test felüdítésének szükségességét, hogy szembeszállhasson Sátán kísértéseivel. Azok, akik azért küzdenek, hogy az Ő életét éljék,ugyanezt fogják érezni… »Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponta az ő keresztjét, és kövessen engem.« (Mát 16,24) »Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok.«(Mát 11,29) Ez azt jelenti, hogy az önző »én«-t mindennap meg kell tagadni. Jézus Krisztus adhat nekünk nemes elhatározást, akaratot, hogy szenvedjünk, ha kell, és harcoljuk állhatatosan az Úr harcait. A leggyengébb is győzhet, ha az isteni kegyelem megsegíti, és erőt ad neki.” (Review and Herald, 1900. október 30.)

  A lélek lélegzetvétele - Magyar nyelven. „Szüntelen imádkozzatok!” (1Thess 5,17)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...