Articolul precedentCurajul credinţei
  Articolul următorUn copil special

  A fejlődés titka

  „Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.” (Zsolt 62,8)

  
 
„Ha fejlődni akarunk a hívő életben, sokat kell imádkoznunk. Mennyit imádkoztunk, amikor először hirdettük az igazságot! Hányszor hangzott a könyörgés a szobákban, a kertekben! Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman hivatkozva az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás, majd hálaadás és dicsőítő ének. Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai időkben. A veszélyek is fenyegetőbbek, mint akkor.” (Bizonyságtételek V., 119. o.) „A magányos imádság óráiban kapott Jézus bölcsességet és erőt földi életében.  A fiatalok kövessék az Ő példáját, hogy a hajnal és szürkület csendes alkalmait megtalálják, s együtt lehessenek mennyei Atyjukkal. A nap folyamán is emeljék fel szívüket Istenhez. Minden  lépésüknél szükségük van az Úr segítségére: »Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!« (Ésa 41,13) Gyermekeink megtanulhatnák már korai éveikben, hogy micsoda erőben és örömben lehet részük.” (Nevelés, 259. o.)

  „Vágyakozz mélységes sóvárgással az élő Isten után! Krisztus élete tanúsítja, hogy mit tehet az ember, ha isteni természet részese lesz. Mindaz, amit Krisztus kapott az Atyától, a miénk is lehet. Tehát kérj, és kapsz. Jákób állhatatos hitével, Illés rendíthetetlen kitartásával igényeld mindazt, amit Isten megígért.

  Isten csodálatos szépsége töltse be gondolatvilágodat! Rejtett láncszemek kössenek össze Jézussal! Aki szólt, hogy a sötétségből világosság ragyogjon, kész bevilágítani szívedbe »az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett« (2Kor 4,6). A Szentlélek rávilágít Isten dolgaira, és eleven erővel beplántálja őket az engedelmes szívbe. Krisztus elvezet a Végtelenség küszöbéig. Megláthatod a fátyolon túli dicsőséget, és megjelentheted az embereknek annak tökéletes voltát, aki örökké él, hogy esedezzék értünk.” (Krisztus példázatai, 99. o.)

  A fejlődés titka - Magyar nyelven. „Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van.” (Zsolt 62,8)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Parola din minimum șase caractere

  Recomandarea lui Dumnezeu este următoarea: „Intră în cămăruța ta, închide ușa după tine; să nu știe stânga ce face dreapta.” Este practic sfatul Lui pentru a depune dosarul secretelor noastre în mâna Lui, iar El promite că nu va permite niciunui hacker să aibă acces la viața noastră.

  Nu te îngrijora, Domnul face față!

  Dragă mea, ești copleșită de temeri? Te invit să nu te mai îngrijorezi; aruncă toate îngrijorările asupra lui Isus și El va avea grijă de tine. El a făcut-o pentru mine și ştiu că o va face și pentru tine.

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...