Articolul precedentDeschide ochii
  Articolul următorDe ce Maria?

  Állhatatos hit

  „Kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide s tova hány.” (Jak 1,6)

  
 
„Az imádság és a hit szoros szövetséget alkotnak, és együtt is kell tanulmányozni őket. A hitből fakadó imádságban isteni tudomány rejlik; olyan tudomány, amelyet mindenkinek meg kell értenie, aki életművét sikeressé szeretné tenni. Krisztus ezt mondja: »Amit könyörgésetekben kértek, higygyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.« (Márk 11,24) Világossá teszi, hogy kérésünk Isten akarata szerint való legyen: olyan dolgokat kell kérnünk, amelyeket Ő megígért, és bármit kapunk, akarata szerint kell felhasználnunk. A feltételek adottak, az ígéret bizonyos.

  Imádkozhatunk bűnbocsánatért, a Szentlélekért, krisztusi lelkületért, bölcsességért és erőért, hogy Isten munkáját végezhessük, és bármilyen ajándékért, amit Ő megígért. El kell hinnünk, hogy megkapjuk mindezt, és meg is kell köszönni Istennek, hogy már elnyertük. Nem kell az áldás külső bizonyítékait keresnünk. Az ajándék az ígéretben van, és munkához is láthatunkannak biztos tudatában, hogy amit Isten megígért, azt véghez is tudja vinni. Az ajándékot, amely már a birtokunkban van, akkor fogjuk felismerni, amikor a legnagyobb szükség lesz rá.

  Isten szava szerint élni azt jelenti, hogy egész életünket Őneki adjuk át. Érezzük, hogy folyamatosan szükségünk van Rá, és Tőle függünk, s szívünk vágyakozik Isten után. Az imádságra nagy szükségünk van, mert ez a lélek élete. A családi és a közös imádságnak is megvan a maga helye, de az Istennel való titkos, bensőséges kapcsolat tartja fenn a lelki életet… Azelőtt soha nem látott feszültség tapasztalható a világban. A szórakozás, a pénzkeresés, a hatalomért való versengés, a létért folytatott küzdelem rettenetes erővel köti le a testet, az elmét és a lelket. Az őrjítő rohanás közepette Isten szól hozzánk. Arra szólít fel, hogy vonuljunk félre, és keressük Őt: »Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!« (Zsolt 46,11) Az Ő jelenlétében lenni egy pillanatnyi kihagyás nélkül, sőt állandó személyes összeköttetésben lenni Krisztussal – erre van szükségünk.” (Nevelés, 259. o.)

  Állhatatos hit - Magyar nyelven. „Kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide s tova hány.” (Jak 1,6)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...