A szív és az élet tisztasága

  „Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.” (Mát 5,8)

  
 
„Isten városába nem teheti be lábát semmi tisztátalan. Aki majd ott lakik, az még idelenn tisztává válik. Aki Jézustól tanul, azt egyre inkább fájdalmasan érinti a neveletlenség, a csúnya beszéd és minden szennyes gondolat. Akinek Jézus lakik a szívében, annak a gondolkodása és a viselkedése is tiszta és kifinomult lesz. »Boldogok, akiknek szívük tiszta…« – Jézus Krisztus szavainak mélyebb jelentőségük is van. Nem csupán olyan értelemben van szó tiszta szívről, ahogy a világ érti ezt – tisztának lenni az érzékiségtől, a testies vágyaktól –, hanem a lélek rejtett szándékai és indítékai terén is. A kevélység, a haszonleséshelyett szerénynek, önzetlennek, gyermekinek kell lennünk. Csak hasonló értékeli a hasonlót. Ha nem fogadod el a Krisztus jellemének alapját képező önzetlen szeretet elvét, akkor lehetetlen megismerned Istent.

  Amikor Krisztus dicsőségben jön el, a gonoszok nem tudják majd elviselni megjelenését. Jelenlétének tündöklése, amely az Őt szeretőknek életet jelent, halált hoz az istenteleneknek. Jövetelének várása akár az »ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja« (Zsid 10,27) számukra. Az Úr megjelenésekor könyörögni fognak, hogy elrejtőzhessenek annak arca elől, aki a megmentésükért halt meg… Akiknek a szíve viszont a Szentlélek bennük lakásával megtisztult, azok meg tudják ismerni Istent. Az Úr a szikla hasadékába rejtette Mózest, amikor Isten dicsősége elvonult előtte. Mi is akkor szemléljük Isten szeretetét, amikor Krisztusban vagyunk elrejtve.

  A tiszta szívű ember, miközben felismeri Isten jellemének tisztaságát és szépségét, maga is vágyakozik visszatükrözni az Üdvözítő jellemét. Olyan apának látja Őt, aki sóvárog magához ölelni megtérő fiát, ezért szíve kimondhatatlan és dicső örömmel telik meg. A tiszta szívű ember mintegy Isten látható jelenlétében él az Isten által számára kiszabott idő alatt. A jövőben, az örök életben pedig színről színre látja majd Őt, miként Ádám is látta, amikor Istennel volt az Édenben.” (Gondolatok a Hegyi beszédről, 36–38. o.)

  A szív és az élet tisztasága - Magyar nyelven. „Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.” (Mát 5,8)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...