Articolul precedentZiua Amabilității
  Articolul următorMielul lui Dumnezeu la 12 ani

  Mit jelent a bibliai megszentelődés?

  „Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te igéd igazság.” (Ján 17,17)

  
 
„Azok, akik az igazság által megszentelődnek, Krisztus hatalmának élő ajánlólevelei és feltámadt Uruk képviselői. Krisztus vallása megnemesíti az ízlést, megszenteli az ítéletalkotást, megtisztítja a lelket, és a keresztényt egyre inkább alkalmassá teszi a mennyei angyalok társaságára.” (That I May Know Him [Hogy megismerhessem Őt], 250. o.)

  „»És én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.« (Ján 17,19) »Lelketeket az igazság iránti engedelmességben képmutatás nélküli atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!« (1Pét 1,22) »Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. « (2Kor 7,1) Ez a bibliai megszentelődés. Nemcsak színjátszás és külső máz. Ez az igazság által nyert megszentelődés. Ez a szívbe fogadott igazság és annak átültetése az életünkbe. 

  Nem létezik megszentelődés azok számára, akik az igazság egy részét elvetik. Isten szavában elég világosság adatott, senkinek sem kell tévelyegnie. Jézus emberi szemmel nézve tökéletes volt, mégis növekedett a kegyességben. »Jézus pedig gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtt való kedvességben.« (Luk 2,52) A megszentelődés nem egyetlen pillanat, óra vagy nap műve, hanem szüntelen növekedés a kegyességben. Ma nem tudjuk, milyen nehéz küzdelem vár ránk holnap. Sátán igen tevékeny. Mindennap Istenhez kell kiáltanunk segítségért és erőért, hogy ellenállhassunk a gonosznak. Mindaddig, míg Sátán uralkodik, le kell győznünk magunkat, felül kell kerekednünk gyengeségeinken, és nincs nyugvópont, ahova elérkezve azt mondhatjuk, hogy teljesen megvalósítottuk a célt.

  A keresztény élet szüntelen előrehaladás. Jézus megtisztítja népét. Amikor képmása tökéletesen tükröződik bennünk, akkor leszünk szentek, és készen állunk az elváltozásra. Nagy munkát várnak el a kereszténytől. A mennyből figyelmeztetnek, hogy tartsuk távol magunktól a test és lélek minden szennyét, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Itt a nagy feladat. A keresztényre szüntelen munka vár. A szőlőtő minden indájának életet és erőt kell kapnia a tőkétől, hogy gyümölcsöt teremjen.” (Bizonyságtételek I., 319–321. o.)

  Mit jelent a bibliai megszentelődés? - Magyar nyelven. „Szenteld meg őket a Te igazságoddal: a Te igéd igazság.” (Ján 17,17)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Fii folositor!

  “Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul dela tine, decât...

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.