A vizsgálati ítélet

  „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,7)

  
 
„Hatalmas főpapunk 1844-ben belépett a mennyei szentek szentjébe, hogy megkezdje a vizsgálati ítélet szolgálatát.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból I., 118. o.)

  „A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azok életét, akik hittek illetve hisznek Krisztusban. Védőügyvédünk a Föld első lakóitól kezdve minden nemzedékben élők ügyét megvizsgálja, és a sort az élőkkel zárja. Minden név szóba kerül, minden ügyet alaposan megvizsgálnak. Isten számos nevet elfogad, másokat elutasít. Azoknak a nevét, akiknek meg nem bánt és el nem rendezett bűneit őrzi a mennyei nyilvántartás, Isten kitörli azélet könyvéből…

  Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes szolgálat főpapja Izráelért engesztelést végez, egész Izráel bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy »ki ne irtassék… az Ő népe közül«. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot!… Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikban. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha senki más nem volna a Földön. Senkin sem maradhat egyetlen folt sem.

  Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot nyert. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, s méltónak ítéli őket az örök életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által: »Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!« (Ésa 43,25)” (Korszakok nyomában, 430., 436. o.)

  A vizsgálati ítélet - Magyar nyelven. „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jel 14,7)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  A szombat teljesebb hirdetése

  „És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangéliom, hogy a...

  „Akik diadalmaskodnak a fenevadon”

  „Az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és...

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...