A Szentírás a mi védelmünk

  „Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az  üdvösséget?” (Zsid 1,14)

  
 
„Amíg Isten népe megőrzi Ura iránti hűségét, amíg élő hittel ragaszkodnak Jézushoz, mennyei angyalok védelme alatt állnak, és Sátánnak nincs megengedve, hogy pokoli praktikáival elpusztítsa őket. Akik viszont elkülönítik magukat Krisztustól a bűn által, nagy veszedelemben forognak… Sátán most még jobban támad, mint korábban bármikor, és ha nem vagyunk állandó védelem alatt, szívünkbe ülteti a büszkeséget, az önző »én« szeretetét, a világ szeretetét, és számos más gonosz gondolatot. Fel fog használni minden lehetséges eszközt, hogy meggyengítse Istenbe és szavának igazságaiba vetett hitünket. Ha nem tettünk szert a szükséges tapasztalatra Istennel, ha nem ismerjük alaposan Igéjét, az ellenség téveszméi és álokoskodásai megtévesztenek bennünket, romlásunkra. A tévtanítások sokak alapzatát meggyengítik, mert nem tanulták meg megkülönböztetni az igazságot a tévedéstől. Sátán fortélyaival szemben egyetlen védelmünk a Szentírás szorgalmas tanulmányozása, hogy hitünk indokait értelmes módon értsük, és hűségesen eleget tegyünk minden felismert kötelességünknek. Egyetlen bűn iránti engedékenység is gyengeséget és sötétséget von maga után, és ádáz kísértéseknek tesz ki bennünket…

  Megnyitjuk-e szívünk ajtaját Jézusnak, és minden utat lezárunk-e, amely Sátánhoz vezet? Nagyobb világosságot és erőt nyerünk-e naponta, hogy megállhassunk Krisztus igazságosságában? Eltávolítunk-e szívünkből minden önzést, és megtisztítjuk-e, felkészülve a késői eső fogadására?… A győzelem műve nagy munka. Megragadjuk-e erővel és kitartással? Ha nem tesszük, »szennyes ruhánk« nem kerül le rólunk. Nekünk kell kifejeznünk vágyódásunkat, hogy megszabaduljunk tőle. Arra kell törekednünk, hogyelszakadjunk a bűntől, Jézus Krisztus vére érdemeire építve, így a nyomorúság idején, amikor az ellenség nyomást gyakorol ránk, angyalok között fogunk járni.” (Review and Herald, 1908. november 19.)

  A Szentírás a mi védelmünk - Magyar nyelven. „Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az  üdvösséget?” (Zsid 1,14)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Parola din minimum șase caractere

  Recomandarea lui Dumnezeu este următoarea: „Intră în cămăruța ta, închide ușa după tine; să nu știe stânga ce face dreapta.” Este practic sfatul Lui pentru a depune dosarul secretelor noastre în mâna Lui, iar El promite că nu va permite niciunui hacker să aibă acces la viața noastră.

  Nu te îngrijora, Domnul face față!

  Dragă mea, ești copleșită de temeri? Te invit să nu te mai îngrijorezi; aruncă toate îngrijorările asupra lui Isus și El va avea grijă de tine. El a făcut-o pentru mine și ştiu că o va face și pentru tine.

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...