Articolul precedentPași mici…rezultate mari
  Articolul următor„Eu sunt cu voi”

  Mély és élő tapasztalat

  „Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel? Amelyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra.” (Zsid 2,3)

  
 
„Láttam, hogy nem szabad halogatnunk az Úr eljövetelét. Így szólt az angyal: »Készüljetek fel, készüljetek fel arra, ami a földre következik. Munkátok álljon összhangban hitetekkel!« Láttam, hogy Istenre kell irányítanunk gondolatainkat, s tetteinknek Istenről és igazságáról kell tanúskodniuk.

  Könnyelműen és közömbösen nem tudunk tiszteletet kivívni az Úrnak. Ha elkeseredettek vagyunk, nem dicsőítjük Őt. Komolyan kell vennünk lelkünk megváltását, és mások megmentését. Ez legyen a legfontosabb feladatunk, minden egyéb csak másodlagos! Láttam a menny szépségét. Hallottam az angyalok elragadó énekét. Jézust dicsérték, Őnéki adták a tisztességet és dicsőséget. Valamelyest megértettem akkor Isten Fiának csodálatos szeretetét. Elhagyta a dicsőséget, minden tisztességet, amelyben része volt a mennyben, s annyira szívén viselte megváltásunkat, hogy türelmesen és szelíden eltűrt minden megaláztatást. Megsebesítették, megkorbácsolták, arcul ütötték. Ráfeszítették a Golgota keresztjére, és a legkínosabb halált szenvedte el, hogy megmentsen minket a haláltól, hogy megmoshasson vérében, és felmehessünk a mennyei lakokba, amelyeket készít nekünk, örülhessünk a menny fényének és dicsőségének, hallhassuk az angyalok énekét, s velük énekelhessünk. Láttam, hogy a menny minden angyala a szívén viseli megváltásunkat. Csak minket ne érdekeljen? Gondtalanok legyünk, mintha jelentéktelen ügy lenne, hogy megmenekülünk-e vagy elveszünk? Talán becsüljük le Krisztus értünk hozott áldozatát?

  Olyan könyvet kaptunk, amely kivezet bennünket a sötét világ veszedelmeiből, egészen a mennyig. Tudtunkra adja, hogyan menekülhetünk meg Isten haragjától. Beszél nekünk Krisztus értünk történt szenvedéseiről is, a nagy áldozatról, amelyet Ő hozott, hogy megmenekülhessünk és örökké örvendhessünk Isten jelenlétének. Az istenfélelem látszata nem ment meg senkit. Mindannyiunknak mély és életerős tapasztalatra kell szert tennünk. Csakis ez ment meg a nyomorúság idején. Akkor majd próbára teszik kötelességteljesítésünk milyenségét, és ha munkánk arany, ezüst és drágakő, akkor az Úr elrejt sátrának oltalmában.” (Bizonyságtételek I., 118–120. o.)

  Mély és élő tapasztalat - Magyar nyelven. „Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy üdvösséggel? Amelyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra.” (Zsid 2,3)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...