Articolul precedentFii consegvent!
  Articolul următorParte din tine

  A legnagyobb munka

  „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” (Márk 16,15)

  „»Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek « – ez Krisztus parancsa követőinek. Nem mindenkit hív el Isten prédikátornak vagy misszionáriusnak a szó szoros értelmében, de mindenki együttműködhet Vele azzal, hogy a jó hírt átadja embertársainak. Mindenkinek, nagynak vagy kicsinek, műveltnek vagy tudatlannak, idősnek vagy fiatalnak szól ez a parancs.” (Nevelés, 264. o.) „Mindenki, aki ismeri a mára vonatkozó igazságot, felelős azért, hogy megismertesse másokkal is. Krisztus szolgái nagymértékben felelősek a világ jólétéért és üdvösségéért. Legyenek Isten munkatársai, hogy lelkeket nyerjenek Krisztusnak! (…) A bűnös szívére Krisztus gyakorol vonzást, mégpedig a megfeszített Krisztus. A Golgota keresztjén Jézus páratlan szeretetében nyilatkozott meg a világ felé. Szeretete a sötétségből a világosságra vezeti az embereket, a törvényszegésből az engedelmességre és igazi szentségre. Amikor valaki Jézust szemléli a Golgota keresztjén, a lelkiismeret ráébreszti a bűn szörnyű voltára, úgy, mint semmi más.” (Review and Herald, 1904. március 10.; 1892. november 22.)

  „Gyülekezetünk tagjai nem néznek a megfeszített és feltámadt Üdvözítőre, akiben az örök életre vágyakozók minden reménysége összpontosul. Pedig ez a mi üzenetünk, érvelésünk, tanításunk, figyelmeztetésünk a bűnben élők felé, bátorításunk a vergődőnek, és reménység minden hívő számára. Ha fel tudnánk ébreszteni az emberek érdeklődését, hogy Krisztusra figyeljenek, Őt szemléljék, akkor félre is állhatnánk, és csak arra kellene kérnünk őket, hogy állandóan Isten Bárányára nézzenek… Akinek szemei Jézus Krisztusra irányulnak, mindent elhagy, meghal az önzésnek. Hinni fog Isten minden szavában, amely oly dicsőségesen és csodálatosan felmagasztaltatik Krisztusban.” (HNA Biblia-kommentár VI., 1113. o.) „Minden keresztény kiváltsága nemcsak várni, de siettetni Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. Ha mindaz, aki Krisztus nevét vallja, gyümölcsöt teremne az Ő dicsőségére, gyorsan bevethetnénk az egész világot az evangélium magvával. A termés hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy betakarítsa az értékes gabonát.” (Bizonyságtételek VIII., 22–23. o.)

  A legnagyobb munka - Magyar nyelven. „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” (Márk 16,15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...