Ahol a bizonyságtevést kezdeni kell

  „Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.” (Zsolt 144,12)

  „Krisztusért végzett munkánk kezdődjön a családi körben. Nincs ennél fontosabb misszióterület.” (Bizonyságtételek VI., 429. o.) „Boldogok azok a szülők, akiknek élete a mennyeinek olyan hű tükörképe, hogy Isten ígéretei és parancsai hálát és tiszteletet ébresztenek a gyermekben; azok a szülők, akiknek gyengédsége, igazságossága és türelme Isten szeretetét, igazságosságát és hosszútűrését tolmácsolja a gyermeknek; akik a szülők iránti szeretet és bizalom megtanításával mennyei Atyja iránti szeretetre, bizalomra és engedelmességre is megtanítják gyermeküket. Azok a szülők, akik ilyen ajándékot adnak a gyermeknek, minden vagyonnál értékesebb kincsben részesítik őt – olyan kincsben, amely maradandó, mint az örökkévalóság.” (Ministry of Healing, 376. o., A nagy Orvos lábnyomán, 261. o.) „Isten azt akarja, hogy minden fiú és lány az Ő gyermeke legyen, hogy családjába fogadhassa őket. A fiatalok is a hívők házanépének tagjai lehetnek, és csodálatos tapasztalatokat szerezhetnek Istennel. Lehet tapintatos, gyengéd szívük, amely kész az Istentől jövő benyomások befogadására. Lehet olyan szívük, mely telve van Jézus iránti bizalommal és szeretettel, és az Üdvözítőért él. Krisztus kis misszionáriusokat nevel belőlük. Egész gondolatviláguk megváltoztatható úgy, hogy a bűn nem tűnik számukra kívánatosnak, hanem kerülik és gyűlölik.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 169. o.)

  „A szülők szóval és példaadással tanítsák meg gyermekeiket, hogy fáradozzanak a meg nem tért emberekért. Neveljük őket úgy, hogy együtt érezzenek az idősekkel, a szerencsétlenekkel, és igyekezzenek enyhíteni a szegények és lesújtottak szenvedésein… Legfiatalabb éveiktől kezdve beléjük kell oltanunk az egyszerűséget, az áldozathozatalt mások javára és Krisztus ügyének építésére, hogy Isten munkatársai lehessenek. Isten terve szerint a földi családok legyenek a mennyei család előképei. A keresztény családi otthon, ha Isten terve szerint alapozzuk meg és vezetjük, Isten egyik leghatékonyabb eszköze lesz a keresztény jellem kialakítására és az Úr művének építésére.” (Bizonyságtételek VI., 429–430. o.)

  Ahol a bizonyságtevést kezdeni kell - Magyar nyelven. „Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok.” (Zsolt 144,12)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...