Tanítás házról házra

  „Semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként.” (Csel20,20)

  „A gyülekezet tagjainak többet kell házról házra járva Biblia-órákat tartani, iratainkat terjeszteni… Ha minden víz mellé vetünk, látni fogjuk, hogy aki bőven vet, bőven is arat. Akik azt állítják, hogy Krisztus gyermekei, kövessék Krisztus példáját. Segítsétek embertársaitokat, enyhítsétek testi szükségleteiket! Hálájuk ledönti a korlátokat – szívükhöz férkőzhetünk… A nők is részt vehetnek a munkában, hogy az igazság magvát oda rejtsék, ahol kifejlődhet, és nyilvánvalóvá válhat… Olyan munkát tudnak végezni családjaikban, amelyre a férfiak nem képesek. Elérik a lélek belső kamráit. Nagy szükség van a tevékenységükre. A tapintatos és alázatos nők jó munkát végezhetnek, családoknak mutathatják be és magyarázhatják az isteni igazságot. Isten igéje így megvilágítva elvégzi átalakító munkáját, és egész családok megtérnek.

  Szólj Jézusról és az Ő igazságáról a családi körben, a szomszédod tűzhelye mellett, és a betegágyaknál! Értékes magot hinthetsz el így, amely sok nap múlva kikel és gyümölcsöt terem. Lelkeket kell mentenünk számos reménytelennek látszó helyen. Ragadja meg lelkünket a misszionáriusi igyekezet, és serkentsen olyan emberek elérésére, akiket eddig kihagytunk terveinkből; menjünk olyan helyekre, ahol nem állt szándékunkban dolgozni. Az Úrnak megvan a maga terve az örömhír magvetésére. Ha az Ő akarata szerint vetünk, annyira megsokszorozzuk a magot, hogy igéje ezreket ér el, akik sohasem hallottak Jézus igazságáról. Angyalok ezrei és tízezrei várják, hogy együttműködjenek a gyülekezet tagjaival az Isten által bőkezűen adott világosság továbbadásában, hogy népet készítsünk elő Krisztus jövetelére.” (Bizonyságtételek IX., 127–130. o., magyar kiadás: 85–87. o.) „Nővéreim, fiatalok, középkorúak és idősek, kivehetitek részeteket a ma végzendő, befejező munkából – és akik megteszik, amire lehetőségük van, a legmagasabb rendű tapasztalatban részesülnek. Az énről megfeledkezve, növekednek a kegyelemben.” (Evangelizálás, 468. o.)

  Tanítás házról házra - Magyar nyelven. „Semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként.” (Csel20,20)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)„Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái...

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek...

  Isten kipótolja a hiányosságokat

  „Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét.” (2Kor 6,1)„Vegyünk...

  Publicate astăzi

  4K

  Înțeleptul ține pasul cu evoluția lucrurilor, dar evită să facă din aroganță și spoială filozofia lui de viață. Nu trebuie să umbli ponosit pentru a trăi onest, dar în mod sigur nu avem niciun avantaj dacă purtăm mască. Orice mască aduce cu sine sentimente de teamă și vinovăție.

  Dumnezeu încă răspunde rugăciunilor unei mame

  Dumnezeu este mereu la cârmă. El ne răspunde la rugăciuni, urmărindu-i cu privirea pe copiii Lui, binecuvântând chiar și o mamă singură căreia i-a fost încredințată o mare răspundere, care poate fi împlinită doar cu Domnul alături.

  Mulţumirea

  Nu trebuie să aşteptăm până când deţinem una sau alta pentru a fi fericiţi. Putem chiar acum să fim mulţumitori; astăzi avem deja suficiente lucruri care să ne bucure. Putem fi recunoscători în orice situaţie ne-am afla.

  Binecuvântare sau blestem?

  Doamne ajuta-ma sa nu repet greseala lui Eli PROVOCARE: Croiește cărări drepte, oferind un model demn de cinste și dovedind responsabilitate!

  Isten reformra szólít fel

  „És ez Őelőtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a...