Articolul precedentCuvântul Domnului!
  Articolul următorCea mai valoroasă moştenire

  Isten különleges, mának szóló üzenete

  „Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.” (Róm 13,12)

  „Az olyan időben, mint amilyen ez is, csak egy cél lehet a szemünk előtt: használjunk fel minden eszközt, melyet az Úr bocsátott rendelkezésünkre, hogy általa az isteni igazságot emberi szívekbe plántáljuk… Minden keresztény kötelessége, hogy képességeit a végsőkig megfeszítve terjessze Jézus ismeretét.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 201. o.) „Isten régóta várt és még ma is vár, hogy azok, akik a teremtés és megváltás jogán az övéi, odafigyeljenek szavára, és engedelmeskedjenek Neki mint szerető, alázatos gyermekek, akiknek az a vágyuk, hogy mellette legyenek, és arcának világossága ragyogjon rájuk. A harmadik angyal üzenetét kell hirdetnünk a világnak, figyelmeztetve az embereket a fenevad képe és imádása veszélyére, s hívnunk kell őket, hogy csatlakozzanak azokhoz, akik »megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét«. Isten nem jelentette ki számunkra, mikor zárul le ez az üzenet, vagy mikor ér véget a próbaidő… Az a kötelességünk, hogy vigyázzunk, dolgozzunk és várjunk, s minden pillanatot kihasználjunk, munkálkodva az emberekért, akik másként elvesznek… Most van itt az ideje, hogy vigyázzunk, dolgozzunk és várakozzunk… Mindenek vége közel van… Az Úr Lelke azon munkálkodik, hogy az ihletett ige igazságát rápecsételje a lélekre úgy, hogy Krisztus hitvalló követőinek szent és megszentelt örömben lesz részük, s így képesek lesznek abban részesíteni másokat is… Mélyebb, erősebb és kényszerítőbb erejű bizonyságtételre van szükség az igazság hatalmáról, amint láthatóvá válik azok gyakorlati, istenfélő életében, akik vallják, hogy hiszik.

  Kérjük Istent, plántálja szívünkbe az igazságot, hogy úgy tanítsuk másoknak, ahogyan Krisztusban van. Igen ünnepélyes, komoly időszakban élünk, mert lelkek döntenek arról, mi lesz az örök sorsuk. Sátán és angyalai állandóan arra törekednek, hogy megsemmisítsék, érvénytelenítsék Isten törvényét, s így a bűn foglyaiként tarthassák rabságban az emberi lelkeket. A Földet beborító sötétség egyre mélyül, de azoknak, akik alázatosan járnak Istennel, nincs félnivalójuk.” (Review and Herald, 1894. október 9.)

  Isten különleges, mának szóló üzenete - Magyar nyelven. „Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.” (Róm 13,12)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...