Az életre vezető ösvény

  „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az azút, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és
  kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mát 7,13–14)

  „Krisztus arra szólít fel, hogy lépjünk a keskeny útra, ahol minden lépés az »én« megtagadását jelenti. Felhív, hogy álljunk az örök igazság talapzatán, és tusakodjunk, igen, tusakodjunk a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott… Ahogy közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a hatalmasságok és fejedelemségek, a gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak, teljes erejükből harcba szállnak az igazság ellen, amikor Sátán megtévesztő hatalma olyan nagy lesz, hogy ha lehetséges, elhiteti még a választottakat is, éberségünket az isteni világosság fokozza fel, hogy ne legyünk tudatlanok Sátán csalásait illetően. Isten lehetővé teszi a szent angyalok segítségével, hogy munkánk diadalmasan haladjon előre. De siker ritkán következik megosztott erőfeszítésből.

  Az egyház minden tagjának egyesült igyekezetére van szükség. Az egyháznak ma olyan férfiakra van szüksége, akik – mint Énok – Istennel járnak, és bemutatják Krisztust a világnak. Az egyház tagjainak magasabb életcélt, lelki szintet kell elérniük. A mennyei hírnökök arra várnak, hogy együttműködjenek azokkal, akik meghalnak az »én«-nek, és akiknek élete beteljesíti e szavakat: »Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem.« (Gal 2,20) Ilyen férfiakból és nőkből álljon az egyház, mielőtt világossága kiárad a világra, tiszta, határozott sugarakban. Látásunkat sokszor elhomályosítja az önzés. Krisztust sokan ismét keresztre feszítik, akik az »én« dédelgetése révén megengedik Sátánnak, hogy befolyása alá vonja őket… Istennek az a célja, hogy mindenki megpróbáltassék, s így világossá váljon, hűséges-e a törvények iránt, amelyek a mennyek országát kormányozzák. Végül Isten megengedi Sátánnak, hogy felfedje valódi arcát, megmutassa magát mint hazug, vádoló és gyilkos. Az Atya így népe végső győzelmét még nyilvánvalóbbá, dicsőségesebbé és teljesebbé teszi.”

  Az életre vezető ösvény - Magyar nyelven. „Krisztus arra szólít fel, hogy lépjünk a keskeny útra, ahol minden lépés az »én« megtagadását jelenti. Felhív, hogy álljunk az örök igazság talapzatán, és tusakodjunk, igen, tusakodjunk a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott… Ahogy közeledünk ahhoz az időhöz, amikor a hatalmasságok és fejedelemségek, a gonoszság lelkei, amelyek a magasságban vannak, teljes erejükből harcba szállnak az igazság ellen, amikor Sátán megtévesztő hatalma olyan nagy lesz, hogy ha lehetséges, elhiteti még a választottakat is, éberségünket az isteni világosság fokozza fel, hogy ne legyünk tudatlanok Sátán csalásait illetően. Isten lehetővé teszi a szent angyalok segítségével, hogy munkánk diadalmasan haladjon előre. De siker ritkán következik megosztott erőfeszítésből.
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...