Közösség Krisztussal

  „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Ján 15,5)

  „A vég közel! Isten felszólítja gyülekezetünket, hogy rendezzük, ami még hátravan. Isten munkatársai, hatalmat adott nektek az Úr, hogy másokat is magatokkal vigyetek a mennybe! Legyetek Isten életre hívó küldöttei, a világosság közvetítői. Mennyei angyalok állnak körülöttetek, akiket Krisztus bízott meg, hogy támogassanak és erősítsék kezeteket a lelkek megnyeréséért végzett munkájában. Felhívom minden gyülekezetünket: Különüljetek el a világtól, és legyetek megkülönböztethetők – a világban éltek, de ne legyetek annak részei! Tükrözzétek a világosság napjának ragyogó sugarait. Gyülekezetünk tagjai, ébredjetek fel, mielőtt örökre késő lenne! Mindenki végezze a munkáját, és védelmezze az Úr nevét, akiről neveztetik. A lustaság és hitetlenség helyét foglalja el a szilárd hit és az odaadó istenfélelem. A vallásos szolgálatok nem lesznek többé unalmasak, és az igazság gyönyörűséget hoz számunkra, ha hittel ragadjuk meg Krisztust. Összejöveteleinket, amelyek most egyhangúak és élettelenek, életre kelti majd a Szentlélek. Naponta gazdag tapasztalatokban részesülünk, amikor gyakoroljuk a kereszténységet, amit vallunk. Bűnösök térnek majd meg. Az igazság szava megérinti őket, és ők is ezt mondják: »Csodálatos dolgokat láttunk és hallottunk ma!« A gyülekezet igen sokat végezhetne el, ha azt tenné, amit Isten bízott rá kötelességként – ennek tudatában vajon mégis tovább alszanak a hívők, vagy ráébrednek a megtiszteltetésre, amelyben Isten könyörületes gondviselése folytán részesültek?

  Vállalják-e az öröklött felelősséget, befogadják-e a nekik küldött világosságot, és átérzik-e annak fontosságát, hogy felkeljenek és megküzdjenek a sürgető feladatokkal, amelyek most várnak rájuk? Bárcsak mindannyian felriadnánk és megmutatnánk a világnak, hogy hitünk élő hit, és létfontosságú kérdés áll a világ előtt, mert Jézus hamar eljön. Hadd lássák az emberek, hogy igazán hisszük, hogy az örökkévalóság mezsgyéjén járunk. Isten országának építése az emberi hűtlenség vagy hűség szerint lassul vagy gyorsul. A munka akadálya az, amikor az ember nem dolgozik együtt Istennel. Imádkozhatjuk, hogy »Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is«, de ha nem az ima szerint tevékenykedünk, kérésünk gyümölcstelen marad. Lehet, hogy gyenge, tévelygő és bűnös vagy, de az Úr felajánlja, hogy társulj vele. Meghív, hogy helyezd magad Isten parancsnoksága alá. Ha Krisztussal egyesülsz, Isten munkáját végezheted. »Nélkülem semmit sem tehettek « – mondta Krisztus.”

  Közösség Krisztussal - Magyar nyelven. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Ján 15,5)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...