Articolul precedentCearta
  Articolul următorPaşte mieluşeii şi oiţele mele!

  Jellem, amit a világ elismer

  „Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek, mint csillagok e világon.” (Fil 2,15)

  „Istennek az a célja, hogy népén keresztül bemutassa országának alapelveit. Szeretné elkülöníteni őket a világ szokásaitól, hogy életükben és jellemükben megnyilatkozhassanak ezek az elvek… Az Isten egyházában nyilvánvalóvá tett isteni jóság, irgalom, igazságosság és szeretet szemlélése által a világ fogalmat alkothat az Úr jelleméről. És amikor Isten törvényét így mutatjuk be a gyakorlati életben, a világ majd elismeri azok igazságát, akik mindenki másnál jobban szeretik, félik és szolgálják Istent. A szombatünneplő adventisták mindenki másnál inkább legyenek jóindulatúak szívükben és beszédükben egyaránt. Isten rájuk bízta a legünnepélyesebb igazságokat, melyeket valaha halandóknak adott.

  A kegyelem, hatalom és hatékonyság minden ajándékát gazdagon rájuk árasztotta. Krisztus közeli visszatérését várják az ég felhőiben. Ha nem keltik azt a benyomást a világ előtt, hogy hitük uralkodó hatalom az életükben, nagyon megszégyenítik Istent. Sátán kísértéseinek egyre növekvő hatalma miatt olyan időket élünk, amelyek tele vannak veszéllyel Isten gyermekei számára, és állandóan a nagy Tanítótól kell tanulnunk, hogy minden lépést biztonságosan és helyesen tehessünk meg. Isten hitvalló népének élő bizonyságtételt kell hordoznia, hogy a világ láthassa: ebben a korban, amikor a gonosz uralkodik mindenfelé, még van egy nép, amely leteszi a maga akaratát, és arra törekszik, hogy Isten akaratát cselekedje – egy nép, amelynek szívébe és életébe be van írva Isten törvénye… Gondolataik legyenek tiszták, szavaik nemesek és emelkedettek. Krisztus vallása szövődjön bele mindenbe, amit tesznek és mondanak. Megszentelt, megtisztult, szent néppé legyenek, akik eljuttatják a világosságot mindenkinek, akivel csak érintkeznek. Istennek az a célja, hogy életükben az igazság bemutatásával dicséret legyenek a világban. Krisztus kegyelme elégséges ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 321–322. o.)

  Jellem, amit a világ elismer - Magyar nyelven. "Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Isten szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik közöttfényletek, mint csillagok e világon.” (Fil 2,15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...