Articolul precedentBinecuvântat prin mustrare!
  Articolul următorCare este misiunea mea?

  A világnak szóló bizonyságtétel

  „A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember.” (2Kor 3,2)

  „Jellemünk átalakulása bizonyítja a világ előtt, hogy Krisztus szeretete él bennünk. Az Úr elvárja népétől, hogy nyilvánvalóvá tegye: a kegyelem megmentő ereje képes átalakítani a hibás jellemet. Kiegyensúlyozottá és gyümölcstermővé tehet bennünket. Ahhoz, hogy Isten munkája megvalósulhasson, elő kell készülnünk az összejövetelekre. Az Úr felhív, hogy űzzük ki szívünkből az önzést, mert az az elidegenedés gyökere. Vágyik rá, hogy gazdagon ránk tölthesse Szentlelkét, és felszólít, hogy egyszerű életet élve egyengessük az utat az Úr előtt. Ha Isten kedvéért lemondunk hibás elképzeléseinkről és elhagyjuk helytelen szokásainkat, szemünk megnyílik, és látni fogjuk a botránkozás köveit, amelyeket keresztényietlen magatartásunkkal, beszédünkkel állítottunk mások útjára. Isten felszólít minket, hogy távolítsunk el minden botránykövet. Azt mondja: »Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.« (Jak 5,16)

  Akkor miénk lehet a bizonyosság, mint Dávidé volt, miután bevallotta bűnét. Így imádkozott: »Add vissza nékem szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem! Hadd tanítsam a bűnösöket a Te útjaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! Hogy harsogja nyelvem a Te igazságodat!« (Zsolt 51,14–15) Amikor Isten kegyelme uralkodik bennünk, a bátorság, a hit és a krisztusi szeretet légköre veszi körül lelkünket, és ez éltetően hat mindenkire, aki belélegzi. Akkor úgy mehetünk a tábori összejövetelekre, hogy adjunk is, ne csak kapjunk. Aki Krisztus szeretetében részesült, akit Isten Lelke világosított fel, és aki megtér az igazsághoz, tudatában lesz annak, hogy mindannak adósa a drága áldásokért, akivel csak érintkezik. Az Úr olyan emberek felkeresésére használja fel az alázatos szívűeket, akiket a felszentelt lelkészek nem tudnak elérni. Olyan szavak szólására készteti őket, amelyek bemutatják Krisztus megmentő kegyelmét. Amikor áldást árasztanak másokra, nekik is áldásban lesz részük. Isten lehetőséget nyújt arra, hogy másokra is kiterjesszük kegyelmét, s így még több kegyességgel áraszthasson el minket. Amikor Isten szolgája felhasználja az Istentől kapott talentumokat és képességeket, akkor saját hite és reménysége is megerősödik. Isteni megbízottak dolgoznak vele együtt.” (Bizonyságtételek VI., 43–44. o.)

  A világnak szóló bizonyságtétel - Magyar nyelven. „A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember.” (2Kor 3,2)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...