Articolul precedentLasă-te „călcat”.
  Articolul următorTe iubesc… din interes!

  A hatalommal kísért igehirdetés

  „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.” (Mát 3,1–2)

  „Amikor Keresztelő János a pusztában élt, Isten tanította. Tanulmányozta Isten megnyilvánulásait a természetben. Isten Lelkének irányítása mellett kutatta a próféták könyvtekercseit. Éjjel-nappal Krisztusról elmélkedett, míg be nem töltötte gondolatait, szívét és lelkét a dicső látomás. A király szépségét szemlélte, és szem elől veszítette önmagát. Látta a megszentelődés felséges voltát, és ügyetlennek, érdemtelennek tartotta magát. Isten üzenetét kellett hirdetnie. Készen állt arra, hogy a menny hírnöke legyen. Nem félt az emberektől, mert Istenre tekintett. Rettegés nélkül állt a földi uralkodók elé, mert reszketve hajolt meg a királyok Királya előtt. János bonyolult érvelések és finoman kidolgozott elméletek nélkül hirdette üzenetét. Figyelmeztetően és szigorúan, mégis reményteljesen hangzott szava a pusztából: »Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.« Hangjának új és különös hatalma megindította az embereket. Az egész nemzet megmozdult, tömegek sereglettek hozzá a pusztába.

  A mi korunkban, közvetlenül azt megelőzően, hogy Krisztus eljönne az ég felhőiben, a Jánoséhoz hasonló munka vár elvégzésre. Isten embereket hív, népet készíteni elő, amely megállhat az Úr nagy napján… Nekünk, a Krisztus közeli megjelenésében hívő népnek is üzenetet kell közvetítenünk: »Készülj Istened elé!« Olyan közvetlennek kell lennie az üzenetnek, mint Jánosé volt. Királyokat rótt meg bűneik miatt. Az életét is veszélyeztette, de nem habozott hirdetni Isten szavát. Ma is ilyen bátran kell hirdetnünk az isteni figyelmeztetést és hívást. Ahhoz, hogy olyan üzenetet közvetíthessünk, mint amilyet János, olyan lelki tapasztalatunknak kell lennie, amilyen neki volt. Ugyanazt a munkát kell elvégeznünk magunkban. Istenre kell néznünk, és Őt szemlélve szem elől veszíteni önmagunkat.” (Bizonyságtételek VIII., 331–333. o.)

  A hatalommal kísért igehirdetés - Magyar nyelven. „Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikált Júdea pusztájában. És ezt mondta: Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.” (Mát 3,1–2)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...