Articolul precedentzidește drept
  Articolul următorTe vând şi te cumpăr când vreau eu!

  „Íme az Isten Báránya”

  „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)

  „Jánosnak természettől fogva ugyanolyan hibái és gyengeségei voltak, mint az embereknek általában, de az isteni szeretet érintése átalakította őt. Amikor Krisztus szolgálata elkezdődött, János tanítványai azzal a panasszal mentek hozzá, hogy mindenki az új tanítót követi. János ekkor megmutatta, hogy világosan megértette: Jézus hatalmasabb nála. Örömmel üdvözölte, hiszen az Ő útját készítette elő. Így felelt a tanítványainak: »Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy Őelőtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.« (Ján 3,27–30) Hittel nézte a Megváltót, s fölemelkedett a lemondás magaslatára. Senkit sem igyekezett magához vonzani, hanem magasabbra és még magasabbra törekedett emelni gondolataikat, míg csak meg nem nyugszik tekintetük Isten Bárányán. János csak hang volt, kiáltó szó a pusztában. Most örömmel fogadta a csendet és az ismeretlenséget, hogy mindenki az élet világossága felé fordulhasson.

  Isten hírnökei, akik hűek hivatásukhoz, nem keresnek maguknak megtiszteltetést. A Krisztus iránti szeretet elnyeli az önszeretetet. Rájönnek, hogy hivatásuk azt hirdetni, amit János hirdetett: »Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!« (Ján 1,29) Jézust dicsőítik, és Vele az egész emberiség fölemelkedik. Krisztus e dicsőségében összes követőinek is részesülniük kell… Csak annyiban tudjuk befogadni a menny világosságát, amennyiben hajlandók vagyunk megválni az »én«-től. Csak annyira tudjuk felismerni Isten jellemét és hit által elfogadni Krisztust, amennyire megengedjük, hogy minden gondolatunk alárendelődjék a Krisztus iránti engedelmességnek. Mindaz, aki ezt teszi, bőven kapja a Szentlelket. Krisztusban »…lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És ti Őbenne vagytok beteljesedve…« (Kol 2,9–10).” (Bizonyságtételek VIII., 333–334. o.)

  „Íme az Isten Báránya” - Magyar nyelven. „Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Ján1,29)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...