Articolul precedentPerfecționistul perfect
  Articolul următorAşa am văzut la tata!

  Őrizzük meg az isteni világosságot!

  „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Róm 12,1)

  „Az ember nem képes átadni testét élő, szent, Isten számára elfogadható áldozatul, miközben olyan szokásoknak hódol, amelyek megfosztják a fizikai, értelmi és erkölcsi életerőtől. Az apostol így szól: »És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.« (Róm 12,2) Olyan világban élünk, amely szemben áll a jellem igazságával és tisztaságával, s a kegyelemben való növekedéssel. Akármerre nézünk, szennyet, romlást, torzulást és bűnt látunk. Mennyire ellentétben áll mindez azzal a munkával, amelynek végbe kell mennie bennünk, mielőtt a halhatatlanság ajándékát elnyerjük! Isten választottainak a körülöttük hemzsegő romlottság közepette érintetlenül kell megállniuk ezekben az utolsó napokban. Testüknek meg kell szentelődnie, lelküknek meg kell tisztulnia.

  Ez a feladat megvalósítható, vállaljuk hát, és végezzük odaadóan és értelmes módon! Isten Lelkének tökéletes irányítására van szükség, hogy minden megnyilatkozást Ő befolyásoljon. Az egészségügyi tevékenység a nagy munka egyik ága, amely majd alkalmassá tesz egy népet az Úr eljövetelére… Férfiak és nők nem szeghetik meg a természet törvényét megromlott vágyaik, testies szenvedélyeik kielégítésével anélkül, hogy Isten törvényét meg ne szegnék. Isten tehát megvilágította előttünk az egészségügyi reform fontosságát, hogy ráébredhessünk a lényünkben kialakított törvények megsértésének bűnére… Világossá tenni a természeti törvényt, késztetni az iránta való engedelmességre – ez az a munka, amely a harmadik angyal üzenetével társul… Isten azt tervezi, hogy felszínre hozza az egészségügyi kérdéseket, és sokan elhatározzák, hogy tanulmányozzák ezt a témakört. Mert nem lehet, hogy emberek becsüljék, értékeljék a szent igazságot, miközben bűnös, az egészséget és az elmét pusztító szokások hatalma alatt vannak… Aki megőrzi a világosságot, melyet Isten adott az egészségügyi reformra vonatkozóan, nagy segítséget kap ahhoz, hogy az igazság által megszentelődve alkalmassá váljék a halhatatlanságra.” (Counsels on Health [Egészségügyi tanácsok], 20–22. o.)

  Őrizzük meg az isteni világosságot! - Magyar nyelven. „Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Róm 12,1)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...