Articolul precedentDumnezeu pentru o zi
  Articolul următor„Calc pe urmele tale!”

  Az énről való megfeledkezés értéke

  „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát
  adta értem.” (Gal 2,20)

  „Pál hit által fordította előnyére Krisztus kegyelmét, s ez a kegyelem betöltötte a Lélek szükségleteit. Hit által nyerte el a mennyei ajándékot és részesítette belőle a világosság után vágyódó lelkeket. Erre a tapasztalatra van szükségünk… Imádkozzunk ezért a hitért. Küzdjünk érte, s higgyük el, hogy Isten nekünk adja. Nagy munkát kell elvégeznünk a világban. Ez nem álom. Élő valóság, mert mindenütt látható Sátán hatalmának megnyilatkozása. Működjünk együtt azzal, aki azon munkálkodik, hogy helyreállítson és felemeljen minket és másokat! És ne felejtsük el, hogy aki Krisztusért dolgozik, újítsa meg erejét a minden erő forrásánál…

  A keresztényeknek a gondolkodás erejére, akaratszilárdságra van szükségük, és olyan ismeretre, amely Isten szavának tanulmányozásából ered. Nem engedhetik meg maguknak, hogy jelentéktelen dolgokkal töltsék meg elméjüket. Lelkierejüknek mindennap meg kell újulnia. Tanuljunk attól, aki azt mondta: »Szelíd és alázatos szívű vagyok.« Ha Tőle tanulunk, nyugalmat találunk. Napról napra tapasztalatot szerzünk Istennel, nap mint nap felismerjük az üdvösség ajándékának nagyságát és a Vele való egység dicsőségét. Egyre jobban és jobban megtanuljuk, hogyan kell Krisztus szerint élni, és egyre inkább olyanokká válunk, mint az Üdvözítő. Ha meghalunk az »én«-nek, ha mélyen átérezzük és végiggondoljuk, hogy ki lehet számunkra Krisztus, és kik lehetünk Őneki, ha keresztény testvériség köt össze bennünket, akkor Isten hatalmas erővel munkálkodik majd általunk. Akkor megszentelődünk az igazság által, s ha Isten Lelke ural minket, az élet minden egyes napja értékes lesz számunkra, mert meglátjuk a lehetőséget, hogy mások áldására használjuk a ránk bízott ajándékokat.” (Review and Herald, 1907. május 30.) „Meg kell feledkeznünk az »én«-ről a másokért végzett szeretetszolgálat során… Talán nem emlékszünk vissza néhány kedves tettre, de az örökkévalóságban nyilvánvalóvá lesz minden, a lelkek üdvösségéért végzett tett, az Isten gyermekeinek vigasztalására kimondott minden szó, és minden Krisztusért végzett cselekedet a megváltottak örömének része lesz az egész örökkévalóságon át.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 230. o.)

  Az énről való megfeledkezés értéke - Magyar nyelven. „Pál hit által fordította előnyére Krisztus kegyelmét, s ez a kegyelem betöltötte a Lélek szükségleteit. Hit által nyerte el a mennyei ajándékot és részesítette belőle a világosság után vágyódó lelkeket. Erre a tapasztalatra van szükségünk… Imádkozzunk ezért a hitért. Küzdjünk érte, s higgyük el, hogy Isten nekünk adja. Nagy munkát kell elvégeznünk a világban. Ez nem álom. Élő valóság, mert mindenütt látható Sátán hatalmának megnyilatkozása. Működjünk együtt azzal, aki azon munkálkodik, hogy helyreállítson és felemeljen minket és másokat! És ne felejtsük el, hogy aki Krisztusért dolgozik, újítsa meg erejét a minden erő forrásánál…
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...