Articolul precedentBancherul lui Dumnezeu
  Articolul următorCurajul

  Minden kincsünket adjuk Istennek!

  „Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.”(Mát 10,8)

  „Amit az Úr bőkezűségéből kapunk, mindaz Istené. Ami értékeset és szépet a kezünkbe helyez, azért teszi, hogy lemérje szeretetünket, s megmutatkozzék, hogy méltányoljuk-e ajándékait. Legyen az gazdagság vagy bölcsesség, helyezzük szívesen hozott áldozatként Jézus lábához.” (Bizonyságtételek V., 736. o., magyar kiadás: 523. o.) „Jézus, amikor megbízta tanítványait, hogy menjenek el az egész világra, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, emberekre bízta kegyelme ismeretének terjesztését. De míg sokan így hirdetik az igazságot, másokat arra hív el, hogy adakozással támogassák ügyét a Földön. Nem mindenki ajánlhat fel nagy összegeket vagy végezhet hatalmas munkát, de mindenki követheti az Üdvözítő önzetlenségét. Van, aki gazdag ajándékokat hozhat az Úr kincstárába, mások csak filléreket adhatnak, de az Úr szeretettel fogad minden őszintén hozott ajándékot.

  Sokan csodálkoznának, ha látnák, hogy lemondásukkal mennyi pénzt takaríthatnak meg Isten ügye számára. Az áldozattal megtakarított kis összegek többet végeznek Isten ügyének fölemeléséért, mint a nagyobb ajándékok, amelyek nem lemondás árán kerültek Isten pénztárába. A bőkezűség a menny lelkülete. A kereszt hirdeti Jézus önfeláldozó szeretetét, aki az ember megmentéséért odaadott mindent, amije volt, és végül önmagát is odaadta. Krisztus keresztjét látva Üdvözítőnk minden követőjének jótékonyságra indul a szíve. Az itt bemutatott elv: adni, adni. A keresztény élet igazi gyümölcse cselekvő jótékonyságban és jótettekben nyilvánul meg. A világiak elve: kapni, kapni. Így remélnek szert tenni a boldogságra, de ha ezt az elvet következetesen továbbvisszük, bánat és halál a gyümölcse. A Krisztus keresztjéről fénylő örömüzenet ragyogása elmarasztalja az önzést, bátorítja a jótékonyságot és bőkezűséget. Ne panaszkodjunk, ha egyre több felhívás hangzik el az adakozásra! Isten gondviselése lehetővé teszi követői számára, sőt megbízza őket, hogy magasabb rendű vállalkozásokba kezdjenek. Határtalan erőfeszítést követel most, hogy elérjük az embereket, amikor erkölcsi sötétség borítja a világot. A hívők közül sokan abban a veszélyben forognak, hogy a világiasság és irigység csapdájábaccesnek. Értsék meg, hogy Isten könyörületében sokszorozza meg javaik iránti igényeit. Így teszi az embert isteni eszközzé, akin keresztül szétosztja áldásait a Földön. Isten azért tervezte a jótékonyság rendszerét, hogy az ember hasonlóvá lehessen Teremtőjéhez, jótékonnyá és önzetlenné váljék, s végül részes legyen Krisztussal az örök, dicső jutalomban.” (Bizonyságtételek IX., 254–255., 54–55., 157–158. o., magyar kiadás: 173–174., 34–35., 107. o.)

  Minden kincsünket adjuk Istennek! - Magyar nyelven. „Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.”(Mát 10,8)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...