Articolul precedentOm bogat, om sărac
  Articolul următorLiant între generaţii

  Elmélkedés és cselekvés

  „Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal.” (1Ján 1,3)

  „A mi munkánkban semmire sincs nagyobb szükség, mint az Istennel való kapcsolat gyakorlati eredményeire. Mindennapi életünkkel kell megmutatnunk, hogy Megváltónkban békét és nyugalmat találtunk. Az Ő békéje, amely szívünkben él, sugárzik az arcunkról. Szavainknak meggyőző erőt ad. Ha Istennel vagyunk közösségben, ez emelkedetté teszi jellemünket és életünket. Az emberek felismerik, mint az első tanítványoknál is, hogy Jézussal voltunk. Ez olyan erőt ad a szolgálattevőnek, amilyet semmi más nem adhat. Ne engedjük, hogy bármi is elvegye tőlünk ezt az erőt. Az elmélkedés és a cselekvés, a csendes imádkozás és a szorgalmas munka életét kell élnünk.

  Az Istennel töltött együttlétből merített erő az éberség és figyelmesség komoly, megfeszített gyakorlatával párosítva felkészíti az embert a mindennapi feladatokra, és a legnehezebb körülmények között is lelki békességet ad. Mindazoknak, akik Istentől tanulnak, szükségük van egy-egy csendes órára, a természettel való kapcsolatra, a bensőséges beszélgetésre Istennel és saját szívükkel. Jézus Krisztus követőinek élete szokásaiban, stílusában egészen más, mint a világé. Ezért személyes tapasztalatból kell megismernünk Isten akaratát. Személy szerint kell meghallanunk, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más zaj elül, és elcsendesedve várunk az Úrra, a lélek ebben a csendben jobban megérti Isten szavát. Ő ezt mondja: »Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten!« (Zsolt 46,11) Így lehet eredményesen felkészülni Isten szolgálatára. Aki a rohanó tömegben és az élet mérhetetlen sok tennivalójának hordozása közben így felüdül, az a világosság és békesség légkörében él. Új erőt kap mind fizikailag, mind szellemileg. Élete jó illatot áraszt, és az a mennyei erő, amelyről bizonyságot tesz, megérinti az emberek szívét.” (Ministry of Healing, 512–513., 58. o., A nagy Orvos lábnyomán,369–370., 34. o.) „Sokan még az imádság idején sem nyerik el az Istennel való igazi közösség áldását. Túlságosan sietnek. Gyors léptekkel haladnak át Isten szeretetteljes jelenlétének körén, talán egy pillanatra elidőznek a szent határokon belül, de nem várják meg a tanácsot. Nincs idejük arra, hogy az isteni Tanítóval maradjanak. Terheikkel térnek vissza munkájukhoz. Így azonban nem lehetnek igazán sikeresek mindaddig, míg meg nem tanulják az erő titkát. Időt kell szakítaniuk, hogy várjanak Istenre a fizikai, szellemi és lelkierő megújulásáért. Szükségük van a Szentlélek felemelő befolyására, s amikor elnyerik, testük-lelkük újjáéled.” (Nevelés, 260–261. o.)

  Elmélkedés és cselekvés - Magyar nyelven. „Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, éspedig a mi közösségünk az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal.” (1Ján 1,3)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...