Hamis és valódi lelkesedés

  „Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.” (Róm 10,2)

  „Az igazi cél és szándék nélküli, hangos ügybuzgalom, amelyből hiányzik a valódi megértés, vakon működik és a romlásba vezet. Nem ez a keresztény igyekezet. A keresztény odaadást isteni elvek irányítják, és sohasem jellemzi a meg-megújuló és ismét alábbhagyó hamis lelkesedés. Hanem komoly, mély és erős, teljesen igénybe veszi a lelket. Az odaadó keresztény előtt feltárulnak az erkölcsi értékek, és azoknak megfelelően él. A lélekmentés és Isten országának ügyei a lehető legfontosabbak. Létezhet-e ezeknél komolyabb cél? Olyan dolgokról van szó, amelyeket nem szabad félvállról vennünk, hiszen ugyanolyan súlyosak, mint az örökkévalóság.

  Az emberek örök sorsa forog kockán. Férfi ak és nők döntenek most a sorsukról. A keresztény lelkesedése nem merül ki a beszédben, hanem bölcsen gondolkodik, lendületesen és eredményesen cselekszik. De nem azért tesz valamit, hogy feltűnést keltsen. Hanem alázat készteti minden igyekezetére, ez látszik minden tettén. A keresztény odaadás buzgó imára, alázatra és a családi kötelességek hűséges teljesítésére késztet. A családi körben is meglátszik majd a gyengédség és szeretet, a jóakarat és együttérzés, amelyek mindig is a keresztény igyekezet gyümölcsei. Milyen kevesen hajlandók áldozatot hozni, hogy eljuttassuk az emberekhez Krisztus ismeretét! Sok a beszéd, sok az állítólagos szeretet a halálba menők iránt. A beszéd azonban olcsó portéka. Komoly keresztény lelkesedésre van szükség, olyan lelkesedésre, amely tettekben jut kifejezésre. Mindenkinek tevékenykednie kell önmagáért, és amikor Jézus szeretete költözik a szívünkbe, másoknak is megvalljuk majd a hitünket. Ha valakiben Krisztus él, nem könnyebb gátat vetni annak, hogy megvallja Őt, mint a Niagara vizét megállítani, hogy ne zúduljon alá. Minden kereszténynek az örök életet kellene leginkább a szívén viselnie. A megváltás semmi máshoz nem fogható terve az, hogy Krisztus és a menynyei angyalok munkatársai legyünk! Mit is hasonlíthatnánk ehhez?! Minden megmentett ember dicsérettel adózik Istennek, s ez visszatükröződik a megszabadítottra, és arra is, akit az Úr eszközül használt fel az üdvösségéhez.” (Bizonyságtételek II., 232–233. o.)

  Hamis és valódi lelkesedés - Magyar nyelven. „Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint.” (Róm 10,2)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...