Articolul precedentNeîncetat
  Articolul următorFața Lui și fața mea

  Hamis elgondolások Istenről

  „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett.” (Róm 1,21)

  „Az az elmélet, hogy Isten az egész természetet átható esszencia, Sátán egyik legravaszabb csalása. Helytelenül mutatja be Istent, szégyent hoz fenségére és nagyságára. Isten Igéjében nincs támpont a panteista elméletek számára. Igazságának világosságánál láthatjuk, hogy ezek csak lélekölő okoskodások. Sötétség az elemük, érzékiség a légkörük. Kielégítik az érzéki szívet, és hajlamainak szabad utat engednek. Elfogadásuk következménye: elszakadás Istentől. Csak egyetlen hatalom törheti meg a gonosz erejét az emberi szívben: ez pedig Isten hatalma Jézus Krisztusban. Csak a Megfeszített vére által tisztulhatunk meg a bűntől. Egyedül az Ő kegyelme képesíthet arra, hogy elbukott természetünk hajlamainak ellenálljunk, és legyőzzük azokat.

  Ezt a hatalmat a spiritiszta elméletek semmissé teszik. Ha Isten csupán a természetet átható esszencia, akkor minden emberben lakozik, s ha szentségre törekszünk, akkor az embernek csupán a benne levő erőt kell továbbfejlesztenie. Ezek az elméletek, ha logikusan végigkövetjük a láncolatot, elsöprik az egész keresztény rendszert. Nincs szükség az engesztelésre, mert az ember saját maga üdvözítője. Akik ilyennek fogadják el Istent, abban a nagy veszélyben forognak, hogy végül is az egész Bibliát csak koholmánynak tekintik. Bár az erényt jobbnak tarthatják, mint a gonoszságot, de mert Istent egyeduralkodói helyéről elmozdították, így emberi erőben bizakodnak – amely pedig Isten nélkül értéktelen. A magára hagyott emberi akaratnak nincs ereje arra, hogy ellenálljon a gonosznak és diadalmaskodjon felette. A lélek bástyái ledőlnek, az embernek nincs védelme a bűn ellen. Ha Isten Igéjének és Szentlelkének fékjét elvetjük, fogalmunk sincs, milyen mélyre süllyedhetünk. Akik kitartanak a spiritiszta elméletek mellett, aláássák kereszténységüket, megszakítják kapcsolatukat Istennel, és elveszítik az örök életet.” (Evangelizálás, 601–602. o., magyar kiadás: 277–278. o.)

  Hamis elgondolások Istenről - Magyar nyelven. „Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett.” (Róm 1,21)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...

  Látvány, hanghatások és bűnözés

  „Nem vetem a szemem hiábavaló dologra; a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm: nincs köze hozzám. A csalárd...

  A békességet kiáltók

  „Mert amikor ezt mondják: »Békesség és biztonság«, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési...

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal...

  Publicate astăzi

  Ceaiul de la ora cinci

  Tu ai un cerc de câțiva apropiați cu care te poți întâlni din când în când pentru o conversație și o prăjitură sau o salată de fructe? Consideri cumva că o astfel de prietenie ar fi necreștinească sau inutilă? Să știi că nu doar prieteniile virtuale pot aduce satisfacții; cele de-adevăratelea, la o ceașcă de ceai și un fursec, sunt cu mult mai prețioase și mai satisfăcătoare.

  Energie pierdută

  La ce folosește o aparență măreață care, în final, este respinsă de Dumnezeu? Deci, în timp ce vă îmbrăcați în vederea obținerii succesului, amintiți-vă că persoana cea mai impresionantă este cea care asortează frumusețea exterioară cu cea interioară.

  În detenţie

  Comportamentul lui Iosif ne învață lecții exemplare: loialitate față de Dumnezeu, loialitate față de stăpân, autocontrol, integritate, amabilitate, credință, înțelepciune, curaj. Fie ca acestea să constituie mobilul rugăciunilor noastre ca Dumnezeu să ne dea trăsăturile de caracter necesare înfruntării provocărilor actuale!

  Agenți ai iertării

  Doamne, ajută-ne să îi iertăm cu adevărat pe cei care ne cauzează unele neajunsuri la biserică și nu numai! PROVOCARE: Cu prima ocazie când un copil sau tânăr va greși la biserică, raportează-te la el în spiritul iubirii iertătoare manifestate de Dumnezeu!

  Spiritizmus és forradalom

  „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből;...