Articolul precedentMai bun ca GPS-ul
  Articolul următorLuați-vă timp!

  „Amint Noé napjaiban volt…”

  „És miként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaibanis.” (Luk 17,26)

  „Az Úr feltárta előttem, hogy rettenetes állapotok uralkodnak a világon. A könyörület angyala szárnyát bontogatja: távozni készül… Hatástalanná teszik Isten törvényét. Látjuk, mi folyik, hallunk a zűrzavarról és tanácstalanságról, a nyomorról, az éhínségekről, földrengésekről és árvizekről. Az emberek rémítő túlkapásokat követnek el. A szenvedély uralkodik, nem az ésszerűség. Isten haragja rázúdul a világ lakosaira, akik olyan romlottá válnak, mint Sodoma és Gomora lakói. Tűz és árvíz pusztítja máris emberek ezreit, és a gazdagságot is, amit önzően, a szegények elnyomásával szereztek. Az Úr nemsokára rövidre szabja munkáját, és véget vet a bűnnek. Bárcsak mély benyomást tennének Isten hitvalló népére az utolsó napokban elkövetett vétkek jelenetei, amelyeket láttam. Úgy lesz az Emberfia eljövetelekor, mint Noé napjaiban történt. Az Úr visszavonja mérséklő hatalmát a földről, és rövidesen megsokasodik a halál és a pusztulás, a bűnözés, és a gazdagok ellen elkövetett kegyetlen gonosztettek, akik a szegények rovására emelkedtek magasra. Akik kívül esnek Isten védelmén, nem találnak biztonságot sehol, semmilyen állásban. Sokakat arra képeznek ki, és sokan arra használják találékonyságukat, hogy a csonkítás és gyilkolás legkegyetlenebb gépezeteit hozzák működésbe. Testvéreim, felhívással fordulok hozzátok: Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagyja, hogy gúnyt űzzenek belőle! Amit vet az ember, azt le is aratja (Gal 6,7). Sokak élete túl könnyű és gondtalan. Mit sem tudnak a nehézségek elviseléséről, mint Krisztus jó katonáinak tudniuk kellene. Hátráltatják a lélekmentést. Tele vannak kívánságokkal, mindennek kényelmesnek és könnyűnek kell lenni, hogy megfeleljen az ízlésüknek. Tétlenek, és a maguk kényeztetésével, képzelt szükségleteikkel és bálványaik imádatával gátolják még azokat is, akik szeretnének valamit tenni. Keresztényeknek képzelik magukat, de fogalmuk sincs a gyakorlati kereszténységről. Mit is jelent kereszténynek lenni? Krisztushoz hasonlóvá válni. Dolgozzatok Istennel összhangban! Szorítsatok ki lelketek templomából mindent, ami bálványalakot kezd ölteni. Isten ideje most van, és ideje a ti időtök. Vívjátok meg a hit nemes harcát. Ne gondolkozzatok, ne is beszéljetek a kételyről! A világnak feltétlenül meg kell hallania az utolsó figyelmeztetés üzenetét.” Bizonyságtételek VIII., 49–53. o.

  „Amint Noé napjaiban volt…” - Magyar nyelven. „És miként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaibanis.” (Luk 17,26)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Parola din minimum șase caractere

  Recomandarea lui Dumnezeu este următoarea: „Intră în cămăruța ta, închide ușa după tine; să nu știe stânga ce face dreapta.” Este practic sfatul Lui pentru a depune dosarul secretelor noastre în mâna Lui, iar El promite că nu va permite niciunui hacker să aibă acces la viața noastră.

  Nu te îngrijora, Domnul face față!

  Dragă mea, ești copleșită de temeri? Te invit să nu te mai îngrijorezi; aruncă toate îngrijorările asupra lui Isus și El va avea grijă de tine. El a făcut-o pentru mine și ştiu că o va face și pentru tine.

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...