Zűrzavar a városokban

  „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)

  „Isten terve nem az volt, hogy népe városokba zsúfoltan éljen, házsorokban és szűkös lakásokban szorongjon. Ősszüleinket Isten kertbe helyezte, a gyönyörű természetbe, és azt kívánja, hogy ma is örüljünk a természet látványának és hangjainak. Világosságot nyertem, hogy a városokat elárasztja az erőszak és a bűnözés, ami a történelem végéig egyre növekszik majd.” (Bizonyságtételek VII., 87., 84. o., magyar kiadás: 60., 58. o.) „Ideje, hogy népünk távolibb helyekre vigye családját a nagyvárosokból, mert a városokban a fiatalokat, de az idősebbeket is csapdába ejti és fogságba hurcolja az ellenség.” (Bizonyságtételek VIII., 101. o.)„Ki a városokból, ki a városokból! Az Úr ezt az üzenetet adta nekem.” (Life Sketches [Életrajzi vázlatok], 409. o.) „Évek óta többször is különleges világosságot kaptam arra vonatkozóan, hogy munkánk központjait ne a nagyvárosokba tömörítsük. A városok nyüzsgése és kavarodása, a munkásszövetségek és sztrájkok teremtette állapotok nagyban hátráltatják majd munkánkat. Egyre erősödik a törekvés, hogy a különböző szakmákban dolgozókat bizonyos nagyobb egyesülések, szövetségek igájába hajtsák. Ez nem Isten terve, hanem olyan hatalomé, amelyet semmilyen körülmények között sem ismerhetünk el… A gonoszok kévékbe kötik magukat, készen az elégetésre. Használjunk fel most minden ránk bízott képességet, hogy hirdessük a világnak az utolsó figyelmeztető üzenetet. A munkában őrizzük meg egyéniségünket, függetlenségünket. Ne egyesüljünk titkos társaságokkal vagy trösztökkel! Álljunk szabadon Istenben, s Krisztustól várjuk az utasítást. A pusztítás elsöpri majd világunk istentelen nagyvárosait. A hatalmas épületeket és a városok jókora területeit érintő elemi csapások megmutatják, mi következik majd az egész Földre. Jézus megmondta: »A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.« (Mát 24,32–33)” (Bizonyságtételek VII., 84., 83. o., magyar kiadás: 57–58. o.)

  Zűrzavar a városokban - Magyar nyelven. „A gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Tim 3,13)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Fii folositor!

  “Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul dela tine, decât...

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.