Articolul precedentÎn vârf
  Articolul următorEu, un salvator?

  A szemek kívánsága

  „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Mát 5,28)

  „Sok fiatal mohón kap a könyvek után. Összeolvasnak mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Az izgalmas, szerelmes történetek és a tisztátalan képek rombolóan hatnak rájuk. Sokan sóvár vággyal falják a regényeket, s képzeletük elszennyeződik. Vándorárusok gyakran árulják ruhátlan nők képeit, s ezek a visszataszító képek láthatók a fényképészeknél és a képkereskedők falain is. Mindenfelé a romlottság burjánzik. Sokan ilyen témájú szövegek olvasásával és a képek nézegetésével korbácsolják fel a szemek kívánságát, a romlott szenvedélyeket. A képzeleten keresztül megrontják szívüket. Örömet lelnek abban, ha olyan jeleneteken elmélkednek, amelyek a közönségesebb, alantasabb szenvedélyeket ébresztik fel. Ezek az erkölcstelen képek a romlott képzeleten át megrontják az erkölcsöket, és a megcsalt, megbabonázott embereket ráveszik, hogy kielégítsék érzéki szenvedélyeiket. Ezek a bűnök lezüllesztik, végül pedig a kárhozatba taszítják az Isten képmására teremtett lényeket. Kerüljétek el az olyan dolgok olvasását és nézegetését, amik tisztátalan gondolatokat ébresztenek! Inkább erkölcsi és szellemi erőitek fejlesztésére, művelésére törekedjetek. Ne engedjétek, hogy ezeket a nemes erőket elgyengítse és megrontsa az erkölcstelen történetek olvasása! A fiataloknak lehetetlen egészséges gondolkodásra és helyes vallásos elvekre szert tenni, ha nem szeretik olvasni Isten szavát. Ebben a könyvben találjuk meg a legérdekesebb történetet, ez jelöli ki a Krisztus által nyert üdvösség útját. Ez vezet el a magasztosabb és jobb életre. Ha a fiatalok nem rontották volna meg képzeletüket a légből kapott, izgató történetekkel, akkor a Bibliát tartanák a legérdekesebb könyvnek. Nektek, akik Uratok második eljövetelét várjátok, hogy elváltoztassa és a saját dicsőségére alakítsa át halandó testeteket, feltétlenül változtatnotok kell a viselkedéseteken! Magasztosabb célokért kell fáradoznotok, mint eddig, másként nem lesztek azok között, akik elnyerik a halhatatlanságot.” (Bizonyságtételek II., 410–411. o.)

  A szemek kívánsága - Magyar nyelven. „Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” (Mát 5,28)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...