Articolul precedentTestul sângelui curat
  Articolul următorMotivează și încurajează!

  Ördögi gyógyítások

  „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen.” (1Pét 5,8)

  „Sátán csalásai egyre szaporodnak. Azok, akik letérnek az igazság útjáról, elveszítik tartásukat. Miután horgonyukat nincs mibe erősíteniük, egyik csalástól a másikig sodródnak a tanítás bármilyen szele által. Sátán csodái sokakat megtévesztenek.” (Evangelizálás, 362. o., magyar kiadás: 178. o.) „Megbízást kaptam, hogy elmondjam: a jövőben nagyobb éberségre lesz szükségünk. Isten népe nem lehet hiszékeny. Az ördögi lelkek folyvást arra törekednek, hogy irányításuk, befolyásuk alá vonják az emberi elmét. Emberek kévékbe kötődnek, így az utolsó napok tüze megemészti őket. Akik elvetik Krisztust és igazságát, elfogadják a világot elárasztó álokoskodásokat. A keresztények legyenek éberek, és határozottan álljanak ellen az ellenségnek, aki mint ordító oroszlán keresi azokat, akiket elnyelhet. Az ördögi lelkek befolyása alatt álló emberek csodákat művelnek majd… Nem kell a csalások csapdájába esnünk! Nemsokára csodálatos jelenetek tanúi lehetünk, amelyek szoros kapcsolatban állnak Sátánnal. Isten kijelentette, hogy Sátán csodákat tesz majd. Megbetegíti az embereket, majd hirtelen eltávolítja róluk sátáni hatalmát, s gyógyultnak fogják tekinteni őket. E látszólagos gyógyítások Isten hívő népét is próbának teszik majd ki… Ha a gyógyító csodatevők ezekkel a tetteikkel mentegetik Isten törvényének figyelmen kívül hagyását, és megmaradnak engedetlenségükben, legyen bármilyen mértékű is a hatalmuk, ebből nem következik az, hogy Isten erejének birtokában lennének. Éppen ellenkezőleg: ez a nagy csaló csodatevő hatalma. Ő az erkölcsi törvény áthágója, és minden csalást bevet, hogy elvakíthasson minket valódi jellemét illetően. Arra figyelmeztettek bennünket, hogy Sátán az utolsó napokban jelekkel és hazug csodákkal munkálkodik majd. A próbaidő lezártáig tesz ilyen csodákat, bizonyítékul mutatva rájuk, hogy ő a világosság, nem pedig a sötétség angyala.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 48–49. o.)

  Ördögi gyógyítások - Magyar nyelven. „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen.” (1Pét 5,8)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Fii folositor!

  “Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul dela tine, decât...

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.