Articolul precedentTransplant de inimă
  Articolul următorPovestiri pentru viață

  Az ottomán birodalom a próféciában

  „Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára és napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.” (Jel 9,14–15)

  „A nemzetek történetében látjuk, hogyan foglalták el a helyüket egymás után, előre elrendelt időre, s így akaratlanul és tudatlanul is hogyan váltak az igazság bizonyságtevőivé. Ők maguk nincsenek tudatában, mégis Isten igazságát hirdeti a történelem rajtuk keresztül is. Minden népnek, de minden személynek egyenként megvan a szerepe Isten tervében. Mérőzsinórral lesznek megmérve az emberek és a népek annak keze által, aki sohasem téved. Mindannyian saját választásukkal döntik el sorsukat. Isten pedig felhasználja őket szándékai és céljai keresztülvitelében. A történelem lapjai tanúskodnak mindarról, amit Isten a próféciákban évezredekkel ezelőtt feljegyeztetett. Ez pedig meggyőz bennünket arról, hogy aminek még meg kell lennie, szintén a legnagyobb pontossággal következik majd be.” (Education [Nevelés], 178. o.) „1840-ben a prófécia egy másik megdöbbentő teljesedése keltett általános érdeklődést. Két évvel korábban Josiah Litch lelkész, a második advent egyik neves hirdetője kiadott egy magyarázatot a Jelenések könyve 9. fejezetéről, amelyben megjövendölte a török birodalom bukását. Számítása szerint ez a hatalom »i. sz. 1840-ben, valamikor augusztus hónapban« megdől. Néhány nappal a beteljesülés előtt ezt írta: »Ha elfogadjuk, hogy az első – 150 éves – időszak pontosan teljesedett, mielőtt Deacozes a törökök engedélyével trónra lépett, és hogy a 391 év és tizenöt nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. augusztus 11-hez jutunk, amikor az oszmán hatalom Konstantinápolyban várhatóan megtörik. És én hiszem, hogy így fog történni.« Törökország pontosan a megjelölt időben, követei útján elfogadta Európa szövetséges hatalmainak védelmét, és ezzel keresztény nemzetek fennhatósága alá került. Ezzel az eseménnyel a jövendölés pontosan teljesedett. Amikor ennek a híre szárnyra kelt, tömegek győződtek meg a Miller és társai által alkalmazott próféciamagyarázat elveinek helyességéről, és az adventmozgalom csodálatos lendületet kapott.” (A nagy küzdelem, 334–335. o., Korszakok nyomában, 299–300. o.)

  Az ottomán birodalom a próféciában - Magyar nyelven. „Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára és napra, hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét.” (Jel 9,14–15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...