Articolul precedentDoar prin El
  Articolul următor„Regina” cărților

  Melyek az Úr valódi ajándékai?

  „És a prófétalelkek engednek a prófétáknak. Mert Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében.” (1Kor 14,32–33)

  „A hívők egy csoportját a vakbuzgóság vezeti. Alig ittak az igazság forrásából, és nem ismerik a harmadik angyal üzenetének lelkületét. Mit sem tehetünk értük, míg el nem hagyják fanatikus nézeteiket. Némelyek úgynevezett ajándékokat gyakorolnak, és azt mondják, hogy az Úr adta ezeket a gyülekezetnek. Ismeretlen nyelvnek nevezik badar beszédüket, amelyet nemcsak az ember, de még az Úr és a menny sem ismer. Az efféle »ajándékokat« az emberek hozzák létre a nagy csaló segítségével. Vakbuzgóság, izgatottság, hamis nyelveken szólás és zajos vallásgyakorlatok – ezeket tekintik olyan ajándékoknak, amelyeket Istentől kapott az egyház. Ezekkel sokakat becsaptak. De mindennek a gyümölcsei élvezhetetlenek. Sok nyugtalan lélek nem hajlandó elfogadni a fegyelmet, a rendszerességet és a rendet. Azt hiszik, hogy szabadságuk lenne korlátozva, ha félretennék véleményüket és figyelnének a tapasztaltabbak tanácsaira. Isten műve nem fejlődik, ha nincs hajlandóság bennünk a rend iránt, és a vakbuzgóság nyugtalan, rendbontó lelkületének kiűzésére összejöveteleinkről. Benyomások és érzések nem csalhatatlan bizonyítékai annak, hogy valakit az Úr vezet. Ha nem vigyázunk, Sátántól kapjuk az érzéseket és benyomásokat. Mindanynyiunknak alaposan meg kell ismernünk hitünk bizonyítékait, és azt kell komolyan kutatnunk, hogyan teremhetünk gyümölcsöt Isten dicsőségére… Meg kell rónunk a semmiségekkel foglalkozó, tréfálkozó, nyugtalan lelkületet. Nem Isten kegyelme munkálkodik valaki szívében, ha tehetségesen beszél vagy imádkozik az összejövetelen, de utána durva, meggondolatlan beszéd és tettek jellemzik. Isten igazsága sohasem alacsonyít le, hanem felemel, finomítja az ízlést, megszenteli a gondolkodást, és előkészít a tiszta és szent angyalok társaságára Isten országában.” (Bizonyságtételek I., 411–415. o., magyar kiadás: 384–388. o.)

  Melyek az Úr valódi ajándékai? - Magyar nyelven. „És a prófétalelkek engednek a prófétáknak. Mert Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében.” (1Kor 14,32–33)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...