Mindent meg kell vizsgálnunk

  „Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.” (Mát 7,15)

  „Azt a munkát, amelyre a gondviselő Isten férjemet és engem elhívott, egészen a kezdetektől – vagyis az 1843–44-es évektől – az Úr tervezte számunkra, és Ő vitte véghez terveit emberi küldöttein keresztül. Oly gyakran kerültek utunkba hamis ösvények, a biztonságosakra pedig Isten olyan világosan rámutatott minden megbízatásunkat illetően, hogy őszintén mondhatom: nem vagyok tudatlan Sátán csalásait, valamint Isten útjait és munkáit illetően. Elménk minden erejét latba vetettük, s közben Istentől származó bölcsességre támaszkodtunk, hogy vezessen bennünket kutatásaink során, amikor különböző elénk tárt elméleteket kellett megvizsgálnunk. Fel kellett mérnünk az érdemeket és hibákat az Isten Igéjéből származó világosság, a Szentírás és a számomra adott bizonyságtételek alapján. Nem válhattunk a megtévesztés áldozataivá, és másokat sem csaphattunk be. Akaratunkat és utunkat átadtuk Istennek, mindig Hozzá könyörögtünk segítségért, s ez soha nem volt hiábavaló. Az Isten művével kapcsolatos sok évi fájdalmas tapasztalat során rengeteg hamis mozgalmat megismertem. Az Úr sokszor elküldött különböző helyekre, mondván, hogy ott valamilyen munka vár rám, és Ő majd velem lesz. Amikor az alkalom elérkezett, Isten üzenetet adott általam azoknak, akiknek hamis álmaik és látomásaik voltak. Az Úr késztetésére bizonyságot tettem Krisztus erejével. Az elmúlt negyvenöt év során olyanokkal is találkoztam, akik azt állították, hogy intő üzeneteket kaptak Istentől az emberek számára. 1844 óta újra és újra felütötte fejét ez a fajta vallási fanatizmus. Sátán sok mindent megtett a hazugság megerősítése érdekében. Néhány, a látomásokban említett dolog bekövetkezett, de sok minden – Krisztus eljövetelének idejével, a próbaidő lezárulásával és a bekövetkezendő eseményekkel kapcsolatban – teljesen hamisnak bizonyult… »Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok…« – szól Krisztus figyelmeztetése (Luk 8,18). Az igaz élet megismerése, elsajátítása érdekében hallgatnunk kell az isteni igazságot, hogy abban járhassunk. »Megjegyezzétek, amit hallotok…« (Márk 4,24) »Mindent megpróbáljatok…« (1Thess 5,21), »…ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött a világba!« (1Ján 4,1) Ne hagyjuk figyelmen kívül Isten tanácsát!” (Selected Messages II., 75–79. o., Szemelvények Ellen G. White írásaiból II., 71–76. o.)

  Mindent meg kell vizsgálnunk - Magyar nyelven. „Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.” (Mát 7,15)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  A szombat teljesebb hirdetése

  „És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangéliom, hogy a...

  „Akik diadalmaskodnak a fenevadon”

  „Az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és...

  Publicate astăzi

  Șase sticle într-un bax

  Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu... că a dat pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu te iubește, nu te vinde, ci plătește un preț nemăsurat pentru tine. Tu realizezi ce reprezinți în acest univers?

  Credința lui Rahav

  Mă rog ca tu și cu mine, la fel ca Rahav, să ne hotărâm să avem încredere în făgăduințele Cuvântului lui Dumnezeu, astfel încât să putem avea și noi o credință neclintită ca a ei.

  Împarte-ţi pâinea!

  Fă un tur mintal asupra felului în care Dumnezeu ţi-a purtat de grijă de-a lungul anilor. Un mod de a-I mulţumi este să împărţi ceea ce ai cu cineva care este într-o situaţie mai dezavantajată decât tine. „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede şi slava Domnului te va însoţi”.

  Unul dintre noi

  PROVOCARE: Îndepărtează prejudecățile și gândurile negative față de cei din comunitate pentru a lăsa loc empatiei să acționeze!

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...