Articolul precedent„Transplant” de software
  Articolul următorBiserica – o familie

  Hamisítványok

  „A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok.” (Ésa 8,20)

  „Isten népének az Íráshoz mint védelmezőjéhez kell fordulnia a hamis tanítók befolyása és a sötétség lelkeinek megtévesztő hatalma ellen. Sátán minden elképzelhető csapdát bevet, mert meg akarja akadályozni az embereket, hogy Biblia-ismeretre tegyenek szert. Hiszen a Szentírás világos kijelentései leleplezik Sátán csalásait. Isten művének minden megújulásakor felkel a gonoszság fejedelme, és felerősíti működését; minden erejét összegyűjti a Krisztus és követői elleni végső harcra. Nemsokára az utolsó nagy szemfényvesztés tanúi lehetünk. A hamisítvány annyira hasonlít majd az igazihoz, hogy a Szentírás nélkül lehetetlen lesz megkülönböztetni őket. Minden állítást és minden csodát próbára kell tenni, az Igéhez mérve… Csak így tehetünk különbséget, mert Sátán különféle csalásai csodáknak tűnnek. Sátán ravasz téveszméket terjeszt, hogy elsötétítse és összezavarja az emberek elméjét, s gyökerestől kiirtsa a megváltás tanításait. Akik nem fogadják el Isten szavát úgy, ahogyan olvassák, csapdába esnek. Gonosz angyalok járnak a nyomunkban, minden pillanatban… Új alakot öltenek, és csodákat tesznek a szemünk láttára… A beteg előttünk fog meggyógyulni. Mindez azzal kísért, hogy ezeket a hitetéseket Istentől való csodákként fogadjuk. Felkészültünk-e az előttünk álló próbára, amikor Sátán hamis csodái még teljesebben megnyilatkoznak? Vajon hányan esnek majd csapdába és tőrbe? Ha elfordulnak Isten világos rendeléseitől és parancsolataitól, és mesékre figyelnek, gondolkodásuk átalakul, előkészül e hazug csodák befogadására. Mindig arra kell törekednünk, hogy felfegyverkezzünk a küzdelemre, amelyben nemsokára részünk lesz. Az Isten szavába vetett hit, az ige imádságos kutatása és gyakorlati alkalmazása lesz a mi pajzsunk Sátán hatalmával szemben, és ez tesz minket győztessé Krisztus vére által.” (Revival and Beyond [Megújulás, és ami azon túl következik], 47–48. o.)

  Hamisítványok - Magyar nyelven. „A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok.” (Ésa 8,20)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  Publicate astăzi

  Parola din minimum șase caractere

  Recomandarea lui Dumnezeu este următoarea: „Intră în cămăruța ta, închide ușa după tine; să nu știe stânga ce face dreapta.” Este practic sfatul Lui pentru a depune dosarul secretelor noastre în mâna Lui, iar El promite că nu va permite niciunui hacker să aibă acces la viața noastră.

  Nu te îngrijora, Domnul face față!

  Dragă mea, ești copleșită de temeri? Te invit să nu te mai îngrijorezi; aruncă toate îngrijorările asupra lui Isus și El va avea grijă de tine. El a făcut-o pentru mine și ştiu că o va face și pentru tine.

  A da sau a nu da

  Isus ne propune să vindem totul şi să îi ajutăm pe cei în nevoie. Avem o mulţime de lucruri de care nu avem nevoie. Haideţi să risipim în acelaşi timp şi egoismul din inima noastră şi să le dăm aceste lucruri celor care au nevoie de ele!

  Noi, ei, El

  Doamne, îmi dau seama astăzi că e imposibil să cresc în izolare și că, dacă aleg să stau locului, mă lipsesc singur de binecuvântare. Fă-mă o parte a trupului Tău! PROVOCARE: Vorbește cu pastorul tău despre cum te-ai putea implica mai bine în activitățile bisericii tale!

  A nyomorúságos idő

  „Ezek után láttam négy angyalt állni a földnek négy szegletén, a föld négy szelét tartva,...