Articolul precedentO inimă nouă
  Articolul următorSamariteanul milos

  Egység vagy széthúzás?

  „Mondta pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek.” (Luk 17,1)

  „Isten előhoz egy népet, s felkészíti, hogy egységes legyen: tagjai ugyanúgy szóljanak, és valósítsák meg Krisztus imáját, amelyet a tanítványaiért mondott… »Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint Te énbennem, Atyám, és én Tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk.« Állandóan fellépnek olyan kis csoportok, amelyek azt hiszik, hogy Isten csak kevesekkel van, s befolyásukkal lerombolják és szétszórják, amit Isten szolgái felépítenek. A széthúzást munkálók gyanakvással nézik azokat, akik az Úr szavával összhangban minden erőfeszítést megtesznek, hogy Isten népe egységes legyen, s a harmadik angyal üzenetét komolyan veszik, mert kiterjesztik munkálkodásukat, és az igazsághoz gyűjtenek lelkeket. De »világiasnak « tartják őket, mert befolyásuk van a világban… Valaki azt állítva, hogy őt Isten vezeti, téveszmét terjeszt, amely szerint a gonoszok részére nem lesz feltámadás… Másvalaki a jövőre vonatkozó téves nézeteket dédelget… Mindannyian teljes vallásszabadságot akarnak, és mind függetlenül a maga útját járja, mégis azt állítják, hogy Isten különösképpen munkálkodik közöttük… Ezeket az embereket hamis izgatottság ragadja el, és tudjuk, hogy nincs náluk az igazság… Bárcsak Isten át tudná formálni őket, különben feladják a szombatra vonatkozó isteni parancsot. Ha Isten Lelke vezetné őket, akkor nem tartanának a hitetlenekkel…

  Isten haragszik azokra, akik olyan utat követnek, amely miatt a világ meggyűlöli őket. Ha egy keresztény Krisztust követi, és a jó cselekedetéért gyűlölik meg, meglesz a jutalma. De ha azért gyűlölik, mert modortalan, vagy az igazságot a szomszédaival való vitatkozás, veszekedés eszközévé alacsonyítja le, és a szombatot olyan bosszantóvá teszi számukra, amennyire csak lehet, akkor botránykő a bűnösöknek, szégyen a szent igazság számára, s ha meg nem tér, jobb lenne neki, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tengerbe vetnék.” (Signs of the Times IV., 158–160. o.)

  Egység vagy széthúzás? - Magyar nyelven. „Mondta pedig a tanítványoknak: Lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek.” (Luk 17,1)
  Ellen White
  A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

  Din aceeași categorie

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...

  A három angyal üzenete

  „Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”...

  Szombat vagy vasárnap?

  „Harmadik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak...

  A második angyal üzenete

  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő...

  Publicate astăzi

  Șase zile, tot lucrul tău

  Cel care începe ziua cu Dumnezeu în gândurile lui, cu rugăciunea lui personală și cu dorința de a fi asistat pe drumul dintre dimineață și seară va găsi și împlinire în planurile lui, dar va găsi și odihnă, acea odihnă care îi permite să se simtă fericit.

  Recunoștință

  După ce m-am adunat puțin, am înălțat rugăciuni umile, dându-I slavă Domnului cu lacrimi de mulțumire și de reconsacrare ca niciodată înainte. Încrederea mea în Isus a crescut foarte mult de la acel eveniment.

  Slujirea lui Dumnezeu (II)

  Gândeşte-te la felul tău de slujire. Le impui altora idei şi comportamente, făcând uz de putere? Le restrângi libertatea de conştiinţă semenilor tăi prin pedeapsă? Adu-ţi aminte că asemenea metode nu au caracterizat niciodată slujirea lui Dumnezeu.

  Copiii și tinerii bisericii – comoara noastră prețioasă

  Doamne, ajută-mă să nu iubesc cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul! PROVOCARE: Găsește o modalitate prin care să încurajezi un copil sau un tânăr din biserica ta chiar astăzi!

  Háborúk az utolsó napokban

  „Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy...